Skjutdörr uPVC

Skjutdörren ger dig enkel åtkomst till uterummet från insidan, och kan konfigureras på flera olika sätt. « Gå tillbaka

Detaljer

Med ett enkelt spår och en solid karm är lyft-skjutdörrarna lämpliga för stora öppningar upp till 6,5m i bredd och 2,6 i höjd. Skjutdörrarna är latta att använda, från öppning till stänging och skjutreglaget kan stannas i valfritt läge.

Teknisk beskrivning

Dokument

Monteringsanvisning

Underhållsinstruktion

Tillval

uPVC draghandtag

Draghandtag uPVC


uPVC Hävskjutport

Handtag Hävskjutport utsida, uPVC

Handtag hävskjutport Insida, uPVC


uPVC Övriga tillval

Salningspår


uPVC standardkulör

dec154

dec072

dec026

dec025

dec012

dec0110


uPVC specialkulörer

dec925

dec144

dec004

dec006

dec008

dec027

dec079

dec079

dec096

dec111

dec115

dec134

dec145

dec921

dec146

dec402

dec605

dec623

dec625

dec638

dec666

dec672

dec673

dec907

dec911

Basalt Grey