Kipp-Dreh uPVC

Kipp-Dreh är en av de vanligaste funktionerna för fönsterlösningar i Europa, och är synonymt med enkel betjäning.« Gå tillbaka

Detaljer

Fönstret går att få i många olika utföranden och profiler. Vårt Kipp-Dreh-fönster kan också förses med dolda gångjärn. Som standard tillhandahåller vi Fönster med spår för salning och fönsterbänk (10mm eller 13mm), för att underlätta efterarbetet när fönstret skall kläs på insidan.

Teknisk beskrivning

Dokument

Monteringsanvisning

Underhållsinstruktion

Tillval

uPVC handtag inåtgående fönster

Låsbart handtag inåtgående uPVC

Handtag med barnspärr, KISI, uPVC

Enkelt handtag inåtgående uPVC


uPVC Övriga tillval

Salningspår


uPVC standardkulör

dec154

dec072

dec026

dec025

dec012

dec0110


uPVC specialkulörer

dec925

dec144

dec004

dec006

dec008

dec027

dec079

dec079

dec096

dec111

dec115

dec134

dec145

dec921

dec146

dec402

dec605

dec623

dec625

dec638

dec666

dec672

dec673

dec907

dec911

Basalt Grey