Vad är U-värde?

U-värde, värmeledningskoefficient, anger hur god isolation ett fönster har.

Ju lägre U-värde, desto bättre isolationsförmåga. För varje tiondel U-värde man reducerar på ett fönster, får man en en energibesparing på 10kWh per kvm fönster area.