Varför är det kondens på utsidan glaset?

Kondens på utsidan glaset kan förekomma. Vanliga orsaker er:

  • Den relativa luftfuktigheten där du bor. Ju högre luftfuktighet, desto större risk för kondens/imma.
  • Fönsterrutans U-värde/isloationsförmåga. Ju bättre rutan isolerar desto mindre värms det yttre glaset. Du får då ett kallare ytskikt på utsidan fönstret och risken för kondens på utsidan ökar.
  • Innetemperaturen
  • Avskjärmning, det vill säga att värmen från rutan inte kan stråla fritt mot himlen.

Utvändig kondens kan inte skyllas på fel eller brister i produkten.