Minska koldioxidutsläppen med uPVC-fönster och dörrar

Publicerat den 2/5/2021

#Produkter
U PVC Serien

Miljökraven på Skandinaviens byggindustris blir allt mer tydliga då man vill se mer miljövänliga lösningar som återvunna material. Vi följer marknadens krav och erbjuder våra uPVC-serier ARCTIC, E-PASSIVE och ARCADE producerad med upp till 49% återvunnen uPVC i karm- och bågkärnan.

Fördelen med dessa produkter är förutom funktion och estetik produkternas hållbarhets profil: Vi minimerar avfallsvolymerna för uPVC-fönster / dörrar. Minst 38 000 kg uPVC * kommer att återanvändas vid produktion av våra produkter och detta innebär ~ 76 ton mindre CO2-utsläpp ** till miljön årligen, jämfört med ej återvunnen uPVC-produktion. Det primära energibehovet för Återvunnet uPVC är upp till 90% lägre än ej återvunnen uPVC-produktion ** - vi minskar också därmed energiförbrukningen. Egenskaperna hos återvunnen uPVC är desamma som det ej återvunna - reproduktionsprocessen påverkar inte materialets homogenitet. uPVC kan återvinnas upp till 20 gånger utan att förlora sin hållfasthet.**

Tack vare dessa förändringar i våra fönster- och dörrarkarmar använder vi nu 38 ton återvunnen uPVC vilket minska koldioxidutsläppen med 76 ton årligen.

Den primära energiåtgången för återvunnen uPVC är upp till 90% lägre än ny uPVC-produktion. **

* Enligt vårt årliga genomsnitt av orderingång för uPVC-profiler.
** Information tillhandahållen av uPVC karmproducent

Alla produkter har samma visuella-, tekniska- och täthetsegenskaper samt min / max dimensioner. Den enda skillnaden är att de tack vare återvunnen profilkärna är ännu mer miljövänliga.

Återvunnen uPVC i profiler:

ARCTIC:
Öppningsbara fönster upp till 23%
Fasta fönster upp till 46%
Kipp-skjutdörrar upp till 23%

E-PASSIV:
Öppningsbara fönster upp till 43%
Fasta fönster upp till 49%
Fönsterdörrar, Vikdörrar och Kipp-skjutdörrar upp till 25%

ARCADE:
Öppningsbara fönster upp till 20%