Ökad andel hållbara produkter

Publicerat den 2/5/2021

#ecoDigital ready
Hallbaraprodukter

Under 2020 ökade NorDan sin produktion av mer miljövänliga uPVC-produkter och produkter helt i aluminium.

uPVC. Genom att öka volymerna av uPVC-profiler som innehåller Co-extruderad uPVC har vi under 2020 använt 19,6 ton återvunnen uPVC. Detta resulterade i minskade koldioxidutsläpp med 39,2 ton jämfört med produktion av ej återvunnen uPVC.

Aluminium. Genom att använda aluminium från Hydro med ett av de lägsta koldioxidavtrycken i världen: CIRCAL, som innehåller 75% återvunnet aluminium (14,5 ton / år) och REDUXA, producerade med förnybara resurser (135 ton / år), har vi minskat koldioxidutsläppen med upp till 209 ton vid användning av CIRKAL och 1715 ton vid användning av REDUXA. Totalt hela 1924 ton per år, om man ska jämföra med det globala genomsnittet av koldioxidutsläpp vid produktion av ej återvunna aluminiumprofiler, som släpper ut 16,7 kg CO2 per kg aluminium.

2021 kommer att vara mycket viktigt för att upprätthålla vårt fokus och expandera med hållbara produkter. Hållbarhet är vårt löfte och en av hörnstenarna i ecoDigital Ready-strategin inom NorDan-koncernen.