NorDan - vinduer for bedre miljø

Den mest miljövänliga energin är den som inte används

Genom att välja fönster från NorDan väljer du också energisparande produkter som är producerade på ett miljövänligt sätt.

Det är få av världens fönster- och dörrproducenter som lägger ner ett så omfattande arbete inom forskning och utveckling av miljövänlig teknologi som NorDan. Under de senaste åren har vi fokuserat på produkternas isolationsegenskaper, U-värde. Det är ett värde som berättar hur mycket energi ett fönster eller en dörr släpper igenom.

U-värdet anges i watt per kvadratmeter med en grads skillnad mellan ute och inne (W/m2K). Den norska byggstandarden har ett U-värde på 1,2 W/m2K för hela konstruktionen – glas, ram/dörrblad och karm.

 

Lägsta U-värde

Ju lägre U-värde, desto mer energi sparar du. För varje tiondel du sänker fönstrets U-värde med, sparar du tio kilowattimmar per kvadratmeter fönsteryta – varje år. Väljer du fönster med god värmeisolerande effekt, går det åt betydligt mindre energi för att värma upp huset. Dessutom får du ett jämnare, mer behagligt inneklimat. Och inte minst, Du bidrar till att reducera koldioxidutsläppen. Hos oss kan du få öppningsbara fönster ner till ett U-värde på 0,7 W/m2K och ytterdörrar ner till 0,6 W/m2K, det är marknadens hittills lägsta värden.

 

Den bästa monteringsmetoden

VIS är NorDans egenutvecklade och utprovade system för isättning av fönster i väggar. Det säkrar korrekt montering, maximal isoleringseffekt, sparar tid och reducerar mängden avfall på byggplatsen.

De extrema väderförhållandena här kräver att det görs bra fönsterlösningar. Men om fönstren är dåligt isatta släpper de in både drag och fukt runt själva fönstret. NorDan VIS är ett fönstermonteringssystem som håller tätt, även under extrema väderförhållanden med kraftig nederbörd och hög vindstyrka.

Miljösäkrad livscykel

Mendet är inte tillräckligt att ett fönster eller en dörr sparar energi bara under byggprocessen då de monteras. Produktionen ska heller inte kräva stora mängder energi eller medföra förorensningar, varken vid framställning, material eller transport. Detta är något vi hela tiden är uppmärksamma på. Som den första fönsterproducenten av fönster och dörrar uppfyller vi kriterierna och har certifierats med miljömärket Svanen och uppfyller de stränga kraven. Det betyder bland annat att produkterna du köper av oss, är producerade med minsta möjliga energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Varje led i fönstrets livscykel är miljösäkrat: Från produktionen av den förnybara, naturliga råvaran, träet, och av själva fönstret, till energieffektiviteten i hela processen, transporten, användandet av kemikalier och återvinningen.

God miljömedvetenhet

Eftersom materialet inte är syntetiskt, innehåller det inte klor eller reproduktionshämmande ftalater. Både trä och andra material åldras, men skillnaden är att träfönster kan underhållas. Trä kan användas om och om igen och det är nedbrytbart i naturen. Om det måste brännas, avger det inte några gaser som blir till saltsyra i kombination med fukt. Studier visar att fönster av behandlat trä, gärna klätt med aluminium, har längre levnadstid än andra typer av fönster. Dessutom är träfönster inte ett miljöproblem. Köper du fönster från oss, kan du göra det med bra miljömedvetenhet.