NorDan inspireras av Toyotas TPS

NorDan på lärorikt besök hos Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB i Mjölby (BT Products)

NorDan fick vid besöket en god inblick i hur Toyota arbetar med Toyota Produktionsystem (TPS) och imponerades av deras verksamhet, arbetssätt och struktur.

NorDan fick se hur självgående truckar med materialtåg effektivt hämtade och lämnade material på rätt plats. Vi imponerades också av sekvensstyrda produktionslinjer där alla arbetsmoment var genomtänkta, planerade och styrda med stort fokus på team och ständiga förbättringar. Tillgång till rätt arbetsverktyg och material var tillgodosedda ned i minsta detalj och kontroll på kvalitetsutfall var inbyggd med olika smarta lösningar.

Vi kände igen oss i vårt eget arbete med NDMS (NorDan Management System) med Toyotas prioritering av mål:

  1. Säkerhet
  2. Kvalitet
  3. Leveransprecision

NorDan har i mera än 10 år jobbat med NorDan Prouktionssystem (NDPS) som bygger på Toyota Production System (TPS) ex 5S, reduktion av slöserier och kvalitet i alla arbetsprocesser. TPS är nyckeln i Toyotas framgång i produktionsstyrningen och NDPS är lika viktigt för oss.

Besöket ingår som en del av Toyotas erbjudande till NorDan genom att NorDan numera har stort serviceavtal med Toyota Material Handling Sweden gällande truckflottan vid fabrikerna i Kvillsfors och Bor.

Toyotas representanter Tracy och Christian höll intressanta föredrag och visade upp en imponerande verksamhet med mycket god styrning.

 

NorDan på besök hos Toyota