Information från NorDan med anledning av COVID-19

Vi är inne i den 9:e veckan med tydliga restriktioner i det svenska samhället och i många branscher, gällande spridningen av Coronavirus (COVID-19).

Det är glädjande att kunna rapportera att NorDan AB fortfarande inte har några produktions- eller leveransproblem. Vi håller en mycket hög leveransprestanda till våra kunder och upplever god orderingång.

NorDan AB och NorDan Gruppen jobbar systematiskt och aktivt med att hantera det rådande läget och vi är tacksamma för att det är möjligt att upprätthålla näst intill full aktivitet inom byggbranschen i Sverige och Skandinavien.

NorDan:s kompletta säljkår är tillgänglig och fokuserar på bäst möjliga service/support till er kunder. Vi bekräftar inkommande order enligt ordinarie rutiner.

Vi vill göra Er uppmärksamma på och informera om att situationen kan ändra sig snabbt till följd av förhållanden knutna till coronavirus som står utanför vår kontroll. Vi kommer fortsätta att göra allt vi kan för att alla våra leveranser skall sändas i tid, och vi kommer att hålla Er uppdaterade om situationen förändras.

Dag Kroslid, VD

Ladda ner informationsbrev här