Information från NorDan med anledning av COVID-19

Med anledning av rådande pandemi och med den dagliga förändringen av COVID-19 vill vi med detta brev ge er en statusuppdatering från oss på NorDan.

NorDan Gruppen är idag verksamma med 11 fabriker lokaliserade i Norge, Sverige, Danmark, Polen och Litauen. Vi har stundvis under hösten haft leveransstörningar från våra fabriker POD & WOL, detta till följd av den lokalt höga smittspridningen av Covid-19.

Efter aktivt och systematiskt arbete är vi idag glada att kunna meddela vi inte har några produktions- eller leveransproblem pga. Covid-19 från någon NorDan fabriksenhet.

Det är glädjande att se hur gott byggbranschen i Sverige hittills klarats sig genom Corona krisen. Under hösten 2020 har vi på NorDan upplevt en mycket hög puls i marknaden.

Med anledning av den nu ökande smittspridningen i det svenska samhället fokuserar vi extra mycket på våra digitala plattformar som innefattar såväl digitala mötesrum, kundwebs-lösningar och digitala showroom. Allt i en del av vår ecoDigital Ready® strategi.

NorDan´s kompletta säljkår är tillgänglig och vi bekräftar inkommande order enligt ordinarie rutiner. Eftermarknadsavdelningen följer upp ärenden löpande och har god kapacitet.

Med vänliga hälsningar!

Andreas Dahl, Marknadschef

Dag Kroslid, VD

16 november 2020

Ladda ner informationsbrev här