Information från NorDan med anledning av COVID-19

Med anledning av rådande pandemi och med den dagliga förändringen av COVID-19 vill vi med detta brev ge er en statusuppdatering från oss på NorDan.

Vi i NorDan är mycket glada över att byggbranschen i Sverige och Skandinavien klarat sig bra genom krisen och att det fortsatt råder ett högt tryck i marknaden.

I våra fabriks- och administrationsenheter har vi genom aktivt och systematiskt arbete kunnat upprätthålla en hög prestanda och vi har i nuläget inga produktions- eller leveransproblem orsakade av Covid-19. Den höga efterfrågan har dock på vissa produktserier givit längre leveranstider än normalt.

Med anledning av den höga smittspridningen i det svenska samhället fortsätter vi att fokusera på våra digitala plattformar som innefattar såväl digitala mötesrum, kundwebs-lösningar och digitala showroom. Allt i en del av vår ecoDigital-Ready strategi.

NorDan´s kompletta säljkår är tillgänglig och vi bekräftar inkommande offertförfrågningar och beställningar enligt ordinarie rutiner. Samtliga av våra verksamhetsområden så som service, eftermarknad och kundsupport följer också löpnade upp i den dagliga verksamheten och har god kapacitet. Under semesterperioden vecka 28-31 har vi dock reducerad bemanning.

Med vänliga hälsningar!

Andreas Dahl, Marknadschef

Dag Kroslid, VD

25 maj 2021

Ladda ner informationsbrev här