Information från NorDan med anledning av COVID-19

Vi är just nu inne i ett läge med tydliga restriktioner i det svenska samhället och i många branscher, gällande spridningen av Coronavirus (COVID-19).

NorDan AB och NorDan Gruppen jobbar systematiskt och aktivt med att hantera det rådande läget och vi är tacksamma för att det är möjligt att upprätthålla näst intill full aktivitet inom byggbranschen i Sverige och Skandinavien.

NorDan AB har i nuläget varken några produktions- eller leveransproblem. Vi håller en mycket hög leveransprestanda till våra kunder och upplever god orderingång. Samarbeten med kunder och leverantörer fungerar mycket bra, genom användning av digitala verktyg. Vår kompletta säljkår är tillgänglig och fokuserar på bäst möjliga service/support till er kunder. Den 1 april kommer vi även att utvidga vårt lagersortiment med nya produktserier och kulörer, både för fönster och ytterdörrar.

NorDan:s fabriker i Tanum, Bor, Kvillsfors och utomlands producerar som vanligt och vi har inte några betydande störningar kopplat till leveranser av råvaror eller komponenter från våra leverantörer. NorDan har i nuläget betryggande lagernivåer och har en förstärkt uppföljning och dialog med våra leverantörer för att ytterligare säkra att våra leveranser kommer som normalt.

NorDan AB ordererkänner inkommande order enligt ordinarie rutiner. Vi vill göra våra kunder uppmärksamma på och informera om att situationen kan ändra sig snabbt till följd av förhållanden knutna till coronavirus som står utanför vår kontroll.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen och efterlever riktlinjer och restriktioner från myndigheterna i Sverige och övriga länder som vi verkar i.

NorDan AB kommer fortsätta att göra allt vi kan för att alla våra leveranser skall sändas i tid, och vi kommer att hålla våra kunder uppdaterade om situationen förändras.

Dag Kroslid, VD

Ladda ner informationsbrev här