Information från NorDan med anledning av COVID-19

Med anledning av rådande pandemi och med den dagliga förändringen av COVID-19 vill vi med detta brev ge en ny uppdatering på läget gällande produktions- och leveransstörningar.

NorDan Gruppen är idag verksamma med 11 fabriker lokaliserade i Norge, Sverige, Danmark, Polen och Litauen. I dagsläget upplever vi några utmaningar med försenade leveranser från våra två fabriker i Polen. Hög personalfrånvaro relaterat till förhöjda myndighetsrestriktioner i andemening att begränsa smittspridning i samhället gör att vi inte kan verka i full kapacitet de närmsta veckorna.

Vi ber om förståelse för rådande situation som ligger utom vår kontroll och vi arbetar aktivt för att komma tillbaka till normal hög leveransprestanda så snart som möjligt. I det fallet er order är eller blir berörd av leveransförsening från fabrik POD eller WOL kommer vi att informera er snarast möjligt.

I våra övriga fabriker fortlöper det dagliga arbetet med god produktion och vi har där inte några produktions- eller leveransproblem. Våra säljkontor och eftermarknadsavdelning har också full tillgänglighet.

Med vänliga hälsningar!

Andreas Dahl, Marknadschef

Dag Kroslid, VD

10 september 2020

Ladda ner informationsbrev här