Information från NorDan med anledning av COVID-19

Det är glädjande att kunna rapportera att NorDan AB fortfarande inte har några produktions- eller leveransproblem pga. coronavirus (COVID-19). Vi håller en mycket hög leveransprestanda till våra kunder och upplever fortsatt god orderingång.

NorDan AB och NorDan Gruppen jobbar systematiskt och aktivt med att hantera det rådande läget.

NorDan:s kompletta säljkår är tillgänglig och fokuserar på bäst möjliga service/support till Er kunder. Vi bekräftar inkommande order enligt ordinarie rutiner. Eftermarknadsavdelningen har sedan flera veckor haft full kapacitet och tar emot och följer upp eftermarknadsärenden, med goda förberedelser och riskbedömning tillsammans med kund.

Vi vill göra Er uppmärksamma på och informera om att situationen kan ändra sig snabbt till följd av förhållanden knutna till coronavirus som står utanför vår kontroll. Vi kommer fortsätta att göra allt vi kan för att alla våra leveranser skall sändas i tid, och vi kommer att hålla Er uppdaterade om situationen förändras.

Vi på NorDan AB tackar för ett mycket fint samarbete under första halvår 2020 och önskar Er glad midsommar!

Dag Kroslid, VD

18 juni 2020

Ladda ner informationsbrev här