Vinduer av tre og tre med aluminium fra NorDan

Trä – ett material som står sig

NorDan har jobbat med trä som material i snart 90 år. Stolt industriproduktion är baserad på bra material och fint hantverk. Resultatet är tusentals fönster och dörrar som levererats både i Norge, Sverige och utomlands. Alla är gjorda av trä, ett enkelt val. Vi vill gärna framhäva möjligheterna och kvaliteerna med vårt miljövänliga trä

 • Träfönstren på Eidsvollbyggnaden är faktiskt tillverkade innan 1814. Byggnaden renoveras vart 50:e år och dagens fönster är över 200 år gamla. Med "lite" underhåll håller ett träfönster i flera generationer.
 • Statens Vegvesen planerar att bygga en träbro över Mjøsa. En fyrfälts träbro, som ska ersätta dagens betongbro. Det säger det mesta om träts hållbarhet – när det underhålls lite grann.
 • Trä är det mest miljövänliga byggmaterialet som finns tillgängligt i Norge idag, och ett träfönster kan återvinnas till 100 procent.
 • Det finns inga material som är bättre för vår hälsa än trä.
 • Trä har en positiv effekt på vår inomhusmiljö.
 • Trä är ett material som "andas", det vill säga att det kan ta upp och avge fukt.
 • Trä upplevs också av de allra flesta som ett varmt och "mänskligt" material.
 • Trä är en förnybar resurs som vi har riklig tillgång till.
 • Trä binder CO2 och producerar syre.
 • Trä är ett vackert, varmt och ljudabsorberande material.
 • Vi blir inte sjuka när vi omger oss med trä.
 • Bli inspirerad! Se broschyren: Alle gode ting er TRE

Varför skryta ohämmat om trä som material?

Norge är ett land som har använt trä som material i generationer. Kort sagt, trät har byggt landet Norge. Norge vill också framstå som ett miljövänligt land. Då måste vi börja med oss själva. NorDan har Norges första och enda Svanenmärkta fönster. Svanen är själva symbolen för miljövänlighet. I tillägg exporterar vi många av våra miljövänliga fönster och dörrar, med stor succé.

Många av länderna vi exporterar till har nu svårt att återvinna och förstöra exempelvis PVC-fönster som byts ut. De flesta länder i Europa jobbar med att reducera användandet av PVC. Det bör Norge också göra. Det pågår en diskussion om hur PVC bör användas sett ur miljösynpunkt. Greenpeace har gjort PVC-plast till en slags symbol för det resursslösande samhället. Här är också ett utdrag från www.miljokjop.no, det offentliga kunskapsnätverket för miljövänliga inköp och ett led i den norska regeringens handlingsplan för miljö- och samhällsansvar vid offentlig upphandling.

"Det är tveksamt om plast hör hemma i ett kretsloppsanpassat samhälle. Plast är i huvudsak baserat på fossila bränslen, innehåller miljöskadliga ämnen, och är genom sitt mångfald svårt att samla in. Plast bör bara användas när andra alternativ saknas. Där plast används, bör det först och främst användas plasttyper med minimalt innehåll av hälso- och miljöskadliga ämnen. Det är tveksamt om PVC-plast över huvud taget bör användas"

PVC-fönster marknadsförs som underhållsfria.

Vad är underhållsfritt?

I Norge finns många lagar, lagar som också reglerar marknadsföring. Marknadsföringslagens §7 säger:

"En handelspraksis er villedede dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdige eller på annen måte er egnet til å villede" (En handelspraksis är vilseledande då den innehåller oriktiga upplysningar som därmed är osanna eller på annat sätt är ägnat till att vilseleda)

Växer det inte mossa på granit? En trädgårdsstol i plast/pvd är något många av oss uppfattar som underhållsfri. Men när den blir lortig behöver den tvättas. Många av oss som har prövat att tvätta en liknande stol har också erfarenhet att det inte behöver vara enkelt, kanske blir den aldrig ren. I alla fall inte utan att man skrubbar och använder kemikalier. Se länk till "Dinside" ett PVC-fönster som inte blir rent med bilpolish. Link til artikkel»Dinside»

När NorDan pratar om våra utvändiga aluminiumprofiler som "underhållsfria" tänker vi först och främst på skrapning och målning. Aluminiumprofilerna som är pulverlackade har en väldigt hård yta som gör att damm och lort är lätt att tvätta bort.