NTech

Energieffektiva, inåt- och utåtgående fönster samt fast karm, balkongdörrar och skjutdörrar med U-värde ner till 0,7 W/m2K

Alla våra fönster och dörrar levereras nu med NTech-standard.

  • Energieffektiva fönster för framtiden
  • Håller kraven enligt byggföreskrifter.
  • Reducerar energikostnaden, prova vår energiräknare
  • Svanenmärkt produkt
  • En hållbar miljöprofil
  • Bättre komfort och inomhusklimat.
  • Större möjligheter för arkitekter
  • Träprodukter – förnybar resurs och CO2 vänligt
  • Höjer värdet på din fastighet

Produkterna är indelade i tre grupper efter isolationsvärde.

NTech 1,2

Håller minimikravet med ett U-värde på 1,2.

"/

NTech 1,0

Ett 3-glas fönster med hörstandard och god isolation.

NTech 0,7

NTech Passiv 0,7 är vår främsta 3-glas produkt med marknadens bästa isoleringsförmåga. NTech Passiv är även Svanenmärkt i enlighet med Nordisk miljömärkning.