Så målar du om fönsterdetaljer i aluminium

När det är dags för underhållsmålning av fönsterdetaljer av aluminium bör nedanstående följas:

• Mattslipa detaljerna noggrant

• Tvätta med målartvätt

• Stryk ett första skikt med Nordsjö Tinova V Fönsterfärg alternativt med Nordsjö Pansarol Finish

• Låt torka minst 6 timmar

• Stryk ett andra skikt med Nordsjö Tinova V Fönsterfärg alternativt med Nordsjö Pansarol Finish.
Källa: Akzo Nobel