Så putsar du fönster med energiglas

 Att putsa dina fönster som har energiglas är bra att göra en dag utan direkt solljus. För att undvika att repa glasrutorna, följ våra instruktioner.

• Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller smutsiga handskar

• Rengöringsutrustning, trasor etcetera skall vara fria från grus och skräp för att undvika repor

• Glasytan skall vara fri från löst sittande grus och skräp, för att undvika repor

• Använd endast milda tvätt- och rengöringsmedel som rekommenderas för glas. Använd rikligt med vatten.

• Använd aldrig metallföremål eller stålull vid rengöringen

• För självrengörande glas och andra specialglas finns särskilda skötselinstruktioner från tillverkaren

• Glas skall inte göras rent vid hög temperatur eller i direkt solljus
Källa: Akzo Nobel