Tips för svåra fläckar på glas

Glas kan fläckas och ibland kan det vara svårt att få bort fläckarna från exempelvis en sugklocka. Men ett rengöringsmedel som normalt används för spishällar av keramik kan lösa ditt problem. Men läs noga innan, för vissa glastyper passar det inte att använda den här metoden.

”Sidol”, är ett rengöringsmedel för keramikspishällar. Det kan användas för att ta bort svåra fläckar och eventuella runda märken efter sugklocka (endast vanligt floatglas, ej självrengörande eller andra specialglas).

Efteråt skall medlet tvättas av med industrisprit, därefter putsas glaset som vanligt med fönsterputsmedel.

En blandning av 1 del ättika och 10 delar vatten är ett effektivt och skonsamt rengöringsmedel bland annat vid borttagning av beläggningar som härrör från tillverkningen (endast vanligt floatglas, ej självrengörande eller andra specialglas).
Källa: Akzo Nobel