NorDans historia

1919
Den 23 årige nyutbildade hjulmakaren Johannes Rasmussen från Sjælland åker till Stavanger för att ordna ett arbete medan han väntar på visum till USA. Han får jobb hos Byggmästare Karl Sunde och Johannes Rasmussen avancerar till förman när han är 25 år gammal.

1922
Johannes kommer till Moi på uppdrag av jobbet. Där lär han känna Tøri Tonette Skjeggestad.

1925
Bygger hus innan de gifter sig. Får tre söner, Nils 1926, Leif 1929 och Kåre 1932. Alla arbetar hela sin yrkeskarriär inom företaget.

1926
Köper grannfastigheten av Gustav Eriksen och inreder en verkstad på 28kvm. Fjældhammer Trævarefabrik. Snickrar fönster, dörrar, trappor och annat i verkstaden både till egna byggnadsuppdrag och säljer vidare till andra byggmästare, något som är ovanligt i branschen.

1929
River verkstaden och bygger en ny i två våningar på 78kvm. Bygger egna maskiner.

1933
25 personer anställda. Bygger hus från Jæren till Lista. Mycket låga priser på material under de här åren.

1936
Priset på trä går upp 40%, men det stoppar inte byggandet eftersom det är bättre tider.

1939
Börjar bygga ett komplicerat hus som ska bli ett nytt lägenhetshus på Moi. Har nu byggt i runda tal hundra hus sedan 1925.

1940
Kriget bryter ut. Bostadsbyggandet stoppas. Rasmussen skär ner personalstyrkan till ett par man för att inte behöva arbeta för ockupanterna.

1942
Sönerna Nils och Levi Larsen börjar med massproduktion av träkarmar. Johannes är också med och reparerar maskinerna. Allt eftersom är det 10 personer fast anställda.

1943
Johannes Rasmussen arresteras i tio dagar eftersom han vägrar ta «tyskerarbeid». Sitter i Stavanger tillsammans med flera lunddøler.

1945
Kriget slut. Ingen köper träkarmar och Nils bygger leksaker i trä utan att sälja tillräckligt av dem för att kunna leva av det. Ingen byggnation, men material är också strängt ransonerat.

1947
Sonen Leif övertar kontorsarbetet som Johannes har försummat.

1950
Också Kåre börjar hos sin far efter att ha tagit realexamen och gått i handelsskole 1954 i USA i två år.

1953
Bygger med egen personal ny verkstad och ett trälastningslager mellan älven och järnvägen. Fortsätter byggnationen och har efter ett par år tusen kvadratmeter.

1956
Klarar efter ihärdig insats att producera 365 fönster, i genomsnitt ett per dag.

1957
Johs. Rasmussen & Sønner blir nytt firmanamn. Nor-Dan Sving i produktion. Gör 1600 stycken under loppet av några få år. Bygguppdrag 1957-58 Kiellands Minde skole och ett nytt äldreboende på MOi.

1958
Kåre kommer hem efter att ha tagit examen på teknisk fagskole och fagbrev. Tar över som chef.

1960
Startar Johs.Rasmussen A/S far och tre söner som ägare. Johannes och Kåre använder mest tid på att konstruera ett helt nytt fönster. Omsättningen en miljon kronor, driftresutat noll. Har mycket små resurser i utvecklingsarbetet. En årslön ligger på strax under 10.000,- kr.

1961
Bygger på egen hand en del arbetssparande maskiner, bland annat för montering av beslag och tillverkning av med bultar.

1962
Prototypen av Nor-Dan Perfekt är klar. Får mekaniken med en kula i hörnet patenterad. Tillverkar 700 det första året. Nils Rasmussen börjar att resa runt för att sälja fönster. Största orden till Porsgrunn på 396 fönster.

1964
Första kontraktet med G.Block Watne som sedan blir en stor och långvarig kund.

1967
Börjar att bygga de stora fabrikshallarna, vardera är på 1600kvm. Tio hallar på tio år. Kåre Rasmussen gör en skiss över planer på utbyggnad i framtiden, och den skissen har i stort sett följts ända fram till år 2001. Första distriktskontor och återförsäljare etableras, Eriksen Agentur A/S i Kristiansand.

1969
Produktionen passerar  50 000 fönster. Kåre är på Island och lär sig att tillverka isoleringsglas.

1970
Antal anställda har ökat till 168, omsättningen är nu runt 20 miljoner, det en miljon tio år tidigare. Antal fönster 70 000. Börjar producera isoleringsglas på egen hand i den gamla tvåvåningshallen.

1971
Store omläggningar i produktionen. Oslo-kontor på Grefsen med Bjørn Pedersen etableras. Egen elementfabrik för G.Block Watne som producerar element (färdigproducerat element till vägg med fönster monterat) ända till 1990.

1972
Över 200 anställda, omsättning knappt 40 miljoner. En fördubbling på två år. Kraftig inflation. Drygt 100 000 fönster, ett stort antal nya maskiner. Kontrollordning Norsk Byggforskningsinstitutt. Isolerglasproduksjon i nya lokaler. Kungens fortjenestemedalje till Johannes Rasmussen.

1973
Gori-Vac impregneringsanläggning tas i bruk. Bygger isolerglasfabrik. Distriktskontor i Trondheim vid Thor Kårstad etableras.

1974
Omsättning nära 60 miljoner. Köper A/S Vinduselements fabrik på Otta och bygger om den till produktion för NorDan fönster.

1975
Omsättning 80 miljoner, över 300 anställda. Och Otta utöver det med 10 miljoner. Totalt 190 000 fönster. Distriktskontor i Stavanger och Bergen etableras. Nytt kontorsbygge på 1600kvm på Moi av byggavdelningen.

1976
Omsättning 100 miljoner och rekordresultat. 50 års jubileum med folkfest. Utpekade som «Årets Bedrift».

1977
214 000 enheter produceras. Försäljningsökningen är superb, NorDan har därmed ett halvårs leveranstid på det mesta. Utsedda till «Årets marknadsföring».

1978
Omsättningen upp 22%. Ny impregneringsanläggning, nybyggnation för produktutveckling. Johannes Rasmussen Riddare av 1.klassen St.Olavs Orden, överräcks på Tøri och hans 55 åriga förlovningsdag.

1979
Omsättningen passerar 150 miljoner, varav 30 på Otta. Över 400 anställda på Moi, 79 på Otta. 270 000 enheter. Johannes Rasmussen dör den 18 april.

1980
Bostadsbyggandet i nedgång, antalet anställda minskar något. Nya fabrikshallar på 3600 kvm. Ökar i omsättning och tar marknadsandelar.

1981
Antal fönster producerade minskar med 40 000 till 140 000 på Moi, på Otta minskar det med 13 000 till cirka 70 000. Ökad försäljning i slutet av året. Över hälften av glaset är nu trelagsglas.

1982
Omsättning 180 miljoner, åter igen nästan 400 anställda. Köper konkursbot Asbjørn Ege A/S, landets största dörrfabrik i Egersund.

1983
530 anställda i koncernen. Ökad fönsterproduktion till 160  000 på Moi. 62 000 oförändrat på Otta. Stora investeringar i Egersund.

1984
För första gången sedan 1960, en minskning i omsättning med 4,2 miljoner till 207 miljoner.

1985
Framgång. Omsättningen upp med 20 miljoner på Moi. Export dubbleras till nästan 14 miljoner. Ny skjutdörr från Egersund ger försäljningsökning med 41%.

1986
60-års jubileum med folkfest på Moi. Övergång till 2-lags energiglas. Omsättning upp 14%. Investerar 15 miljoner i nya maskiner. Ny anläggning i Oslo firas i oktober. Tøri Tonette Rasmussen dör den 4 december.

1987
Omsättning och export upp. ND-fönstren förbättras på 18 punkter efter kundundersökningar.

1988
Bra år trots att byggbranschen är i kris. Omsättning på 328 miljoner, överskott på 27 miljoner. 5 000 fönster till Amsterdam. Övertar aktiemajoriteten i engelsk importselskap. Många konkurser nationellt. Utpekade som årets företag av Dalane tidende.

1989
Fortfarande överskott. Totala bostadsbyggandet i Norge halveras på två år, och stora byggen halveras på ett år. ND-Eksport ökar 140% till 65 miljoner, mest till Sverige och England. Isolerglasproduktion är en succé. Ger upp byggavdelningen, behåller halva avdelningen i underhållsavdelningen, resten till fönsterfabriken. Övertar Eriksen Agentur i Kristiansand. Får Lund Kulturpris som tack för NorDan hallen.

1990
Försäljning av fönster halveras i Norge under perioden 1987-92. NorDan har trots det full produktion, tar alla slags ordrar. Fullt priskrig råder.

1991
Värsta året för byggbranschen sedan kriget, men räddas av att 1/3 av omsättningen är export. Startar NorDan Nederland BV. Satsar i Tyskland. Får ISO-certifikatet som första trävarufabrik i Norge. Tilldelas «Det Gyldne Sagblad»

1992
Export står för 36% av försäljningen. VD skifte, Tore Rasmussen övertar efter Kåre Rasmussen. Vinner Svensk prestigefylld tävling om «Superfönstret», får beröm av Norges Exportråd i Storbritannien. Eget bolag i Berlin.

1993
Omsättningsrekord 350 miljoner. Förlorar 5 miljoner då Hetland Hus går i konkurs och svensk devaluering, men tar igen det på reducerade kostnader. Norges Forskningsråd insatspris till Kåre Rasmussen, Norges Eksportråds Nederlandskontors pris till Bruin Steur.

1994
Köper Nyseter Trevarefabrikk som blir Johs.Rasmussen Arneberg A/S, med 72 anställda. Över 700 anställda i koncernen. Köper fabriksanläggningen på Otta av kommunen, 20 år etter köpet av fabriken. Får «Norske Pris for Produktivitet». Marknadsandelen ökar från 14 till 22 på några få år. 50 återförsäljare i andra länder, 2/3 av exporten går till Storbritannien. Marknadschef Karl Melkeraaen dör. Jan O. Eriksen övertar posten.

1995
Stor framgång med ett utökat Oslokontor. Kåre Rasmussen Riddare av 1.klass St. Olavs Orden.

1996
Produktion av isoleringsglasruta nummer 5 miljoner firas. Stororder till Ryssland ger exportökning, 100 miljoner. NorDan museum öppnas. 70 års jubileum.

1997
Marknadsandel på 25%. Produktivitetsökning 10%. Fönsterboken, en nyhet, marknadsför NorDan Spar Standarden. Får pris från Nordbohus som bästa leverantör.

1998
Delar bolaget i ett drifts- och ett egendomsbolag. NorDan AS blir namnet på driftsbolaget. Rekordöverskott på 22 miljoner, omsättning för koncernen på 560 miljoner. Producerar 320.000 isolerglas-rutor. Succé för Villa fönstret hos Arneberg. Eurofönstret som fabriken producerade är på väg ut. Får pris som årets leverantör av Hellvik Hus.

1999
25-30 större orderreserv än tidigare. Otta 25 års jubileum. Arneberg god kvalitet och leveranssäkerhet.

2000
Omsättning 643 miljoner och resultat på 30 miljoner för koncernen. 871 anställda. 133 fler än för fem år sedan. Går ut från Tyskland, ny ledning och marknadsstrategi i Nederländerna. Köper Bordörren i Sverige. Arneberg ISO-certifieras. Otta övertar produktion av Toppsving från Moi. Näringsminister Grethe Knutsen avtäcker staty av grundaren Johannes Rasmussen vid rådhuset den 15 augusti. Sista produktionsdag på fabrikerna Moi och Otta, sidospåren läggs ner.

2001
850 anställda i 5 fabriker med försäljningskontor i Norge och flera andra länder. Ny Fönsterbok utarbetad.

2005
NorDan AS köper TanumsFönster i Sverige.

2007
NorDan NTech LogoNorDan lanserar NTech. Det första Svanenmärkta fönstret i Norge. Omtalas som «Ett fönster i världsklass». Försäljningssuccé. Etablerar NorDan AB i Sverige.

2008
Stor succé med Lågenergifönster med isolerad karm och Passiv fönster med isolerad karm och ram. Norwegian Wood tävling i Stavanger med fokus på energibesparing. NorDan får nästan alla projekt, då de är de enda som producerar  Passiv fönster.

2009
Passiv Balkongdörr på mässan Bygg Reis Deg. Lanserar också Nordan VIS. Nya byggnadsföreskrifter rekommenderar att fönster ska monteras längre in i väggen.

2010
NTech standard på alla fönster. Indelade i NTech 1,2 / NTech 1,0 och NTech 0,7 Passiv. Lanserar ny Fönsterbok. Fokus på att spara energi och miljövänlighet. Årets leverantör hos Systemhus.

2011
Köper Kvillsfors Fönster i Sverige.