Produktutveckling

Genom att ständigt ställa sig frågor om vad som kan göras bättre, smartare och vackrare, har vi skapat en jämn ström av innovationer.

  • Svanenmärkt fönster
  • Passivfönster med isolerad karm och ram
  • Superisolerade fönster
  • Standard inbrottssäkring
  • Aluminiumbeklädda fönster och dörrar
  • Färdig ytbehandling
  • Ventil som standard
  • Färdigmonterade fordringar
  • Fabriksglasade fönster och dörrar

Varför inte? Den frågan har varit den viktigaste motorn för produktutvecklingen hos NorDan i över 90 år snart. Om vi skulle nöja oss med etablerade "sanningar" som orubbliga, skulle vi ha stått kvar på samma ställe.

Att vi själva sörjer för alla led från urval av råvaror till utveckling av maskiner och verktyg, ger oss full flexibilitet att ta rikta in oss efter trender och marknadskrav. När vi där till har omfattande kunskap om trä, kombinerat med stor kunskap om glas, så är det naturligt att byggbranschen vänder sig till oss för att utvärdera och testa nya fönsterlösningar. Därför är det ständigt full aktivitet i laboratoriet på vårt huvudkontor i Moi.

Snart 90 år i byggbranschen har lärt oss mycket om bra lösningar för fönster och dörrar. Produktutveckling är en kontinuerlig process hos NorDan. Miljö, trivsel och säkerhet står i fokus. Vi var den första fönsterproducenten som fick svanenmärket. Vad blir nästa steg? NorDan är ett tryggt val!