Ansvar och mångfald

Vi ligger i framkant som ansvarsfullt, säkert och effektivt företag och ledande arbetsgivare. Våra ledare utvecklar teamet, och den enskilde medarbetaren ger återkopplingar och ses som goda förebilder.

Vi har utvecklat en grupp etiska riktlinjer som beskriver vår etiska standard.

Arbetsmiljön i NorDan ska präglas av trivsel, möjlighet till personlig- och fackmässig utveckling, låg sjukfrånvaro och låga skadetal. Inom NorDan ska arbetsmiljön vara hälsofrämjande, bland annat i samarbete med vår företagshälsovård och företagets idrottslag. Vårt mål är nöjda kunder, då måste vi också ha nöjda anställda.

Våra värden beskriver vad NorDan står för och hur vi vill att våra kunder och samarbetspartners ska uppfatta oss. 

  • Vi skapar tillit och ska i ord och handling uppfattas som serviceinriktade och seriösa.
  • Vi tar ansvar och levererar det vi lovar.
  • Vi gör det enkelt.
  • Vi är öppna, inkluderande och tillgängliga. Det ska vara enkelt för våra kunder och samarbetspartners att få kontakt med den rätta medarbetaren på NorDan.
  • Vi säger som det er, ärligt och direkt, och samarbetar med kunder och leverantörer baserat på ömsesidig respekt.
  • Vi styr med handlingskraft och förnuft. Vi diskuterar. Vi beslutar. Vi levererar.

NorDan jobbar kontinuerligt med förbättringar. Förbättringar av produkter, arbetsförhållanden och tron på att våra lösningar och vårt arbete bidrar till en bättre miljö och därmed en bättre värld.