Klimat och miljö

NorDan har som första fönsterproducent fått ett fönster Svanenmärkt.

Vår NTech Passiv fönster är ett fönster som tar hänsyn till klimat och miljö på bästa sätt. Våra NTech Passiv produkter är omtalade som fönster av världsklass och genom att använda de här produkterna i byggen reduceras elförbrukningen väsentligt. I gamla byggnader försvinner kanske 40% av värmen ut genom dåliga fönster. En produkt som NTech Passiv bidrar till att reducera belastningen på miljön.

Vi prioriterar miljövänlig drift och klimatsmarta lösningar. Morgondagens lösning, levererad idag.

NorDan tar ansvar för klimat och miljö