Trygghet och säkerhet

Vi tar ansvar för att våra lösningar ska vara säkra och trygga. Våra produkter är viktiga för att säkerställa trygghet och säkerhet i alla byggnader. NorDan fokuserar på:

  • Inbrottssäkerhet
  • Barnsäkerhet
  • Säkerhet vid brand, både godkänd brandprodukt och utrymningsväg.
  • NorDan levererar bullerdämpande produkter. Buller ska inte underskattas, det bidrar till dålig hälsa i både hem och på arbetsplatser. Våra produkter uppfyller de strängaste krav och är marknadsledande.

NorDan har trygghet och säkerhet som högsta prioritet.