Kvalitet & prestanda för den svenska marknaden

Miljökraven på Skandinaviens byggindustris blir allt mer tydliga då man vill se mer miljövänliga lösningar som återvunna material. Vi följer marknadens krav och erbjuder våra uPVC-serier ARCTIC, E-PASSIVE och VISION producerad med upp till 49% återvunnen uPVC i karm- och bågkärnan.

Fördelen med dessa produkter är förutom funktion och estetik produkternas hållbarhets profil: Vi minimerar avfallsvolymerna för uPVC-fönster / dörrar. Minst 38 000 kg uPVC* kommer att återanvändas vid produktion av våra produkter och detta innebär ~ 76 ton mindre CO2-utsläpp ** till miljön årligen, jämfört med ej återvunnen uPVC-produktion. Det primära energibehovet för Återvunnet uPVC är upp till 90% lägre än ej återvunnen uPVC-produktion - vi minskar också därmed energiförbrukningen. Egenskaperna hos återvunnen uPVC är desamma som det ej återvunna - reproduktionsprocessen påverkar inte materialets homogenitet. uPVC kan återvinnas upp till 20 gånger utan att förlora sin hållfasthet. Tack vare dessa förändringar i våra fönster- och dörrarkarmar använder vi nu 38 ton återvunnen uPVC vilket minska koldioxidutsläppen med 76 ton årligen.

* Enligt vårt årliga genomsnitt av orderingång för uPVC-profiler.
** Information tillhandahållen av uPVC karmproducent

Alla produkter har samma visuella-, tekniska- och täthetsegenskaper samt min / max dimensioner. Den enda skillnaden är att de tack vare återvunnen profilkärna är ännu mer miljövänliga.

ÅTERVUNNEN UPVC I PROFILER

ARCTIC:
Öppningsbara fönster upp till 23%
Fasta fönster upp till 46%
Kipp-skjutdörrar upp till 23%

E-PASSIV:
Öppningsbara fönster upp till 43%
Fasta fönster upp till 49%
Fönsterdörrar, Vikdörrar och Kipp-skjutdörrar upp till 25%

VISION:
Öppningsbara fönster upp till 20%

Upvc orange
Upvc orange2