Välj fönster och dörrar som gör skillnad!

Minska energiförbrukningen och därmed utsläppen av växthusgaser med fönster och dörrar från NorDan

Energiförlusten från äldre fönster och dörrar kan stå för över 40% av hemmets totala energiförlust. Samtidigt har de svenska myndigheterna åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser (CO2e) med mer än 50% fram till 2030. Genom att göra ett medvetet val med hjälp av vår klimaträknare kan du sänka energiförbrukningen i ditt hem avsevärt och därmed aktivt delta i Sveriges åtagande med att sänka utsläppen av växthusgaser.

NorDan är en aktiv främjare av ett bättre klimat och energieffektiva lösningar. Moderna, energieffektiva fönster och dörrar förbättrar inte bara inomhusklimatet, utan är ett effektivt sätt att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Använd NorDan klimaträknare aktivt för att se hur mycket rätt val av nya fönster och dörrar har att säga för klimat och energiförbrukning.NorDan klimaträknare


*
**

U-värden på äldre fönster:

3,0 Enkelglas i kopplade bågar (1 + 1-glas)
2,7 Dubbel isolerruta i enkelbåge (2-glas)
1,8 Trippel Isolerruta i enkelbåge (3-glas)
1,5 Trippel Isolerruta i enkelbåge, med energiglas (3-glas energi)

* Ett svenskt standardhus har ca 25 m2 fönsteryta.
** Genomsnittligt pris för kWh.År kWh CO2* CO2** Besparing
1        
3        
5        
10        
20        
30        

Nu kan du skriva ut din uträkning

Vill du spara din uträkning kan du skriva ut den på en PDF nu. Fyll i ett namn på projektet om du har ett. (Ej obligatoriskt)

Reduceringen av koldioxid beräknas utifrån byggnadens förändrade energiförbrukning för uppvärmning. Utsläpp av växthusgaser relaterade till bl.a. materialproduktion, transport, avfallshantering etc. har inte beaktats i beräkningen. Scenariot i beräkningen utgår från att byggnadens uppvärmning sker av direktverkande el.
*(Emissionsfaktorn från elektriciteten som används i beräkningen är Nordisk elmix 131,2g CO2-ekv/kWh. enligt IVL, F. Martinsson, J. Gode, J. Arnell, and J. Höglund, “Emissionsfaktor för nordisk elproduktionsmix” 2012))

**(Svensk producerad energimix länk till källa)

NorDan AB reserverar sig för eventuella fel i väderdata