NorDan AB lämnar garanti för den svenska marknaden enlighet med
ABM 07 § 20. Gäller leveranser från 2016-10-01