Om NorDan Sverige

NorDan grundades 1926 och har i dag växt till en koncern med cirka 2200 medarbetare och en omsättning på 4,7 miljarder kronor i koncernen.

Den svenska verksamheten till NorDan, med försäljningskontor, fabriker och administration är samlat i bolaget NorDan AB, som har huvudkontor i Tanumshede. Fabrikerna ligger i Tanumshede, Bor och Kvillsfors. Företaget har säljkontor i Stockholm, Göteborg/Tanum, Malmö, Växjö och Bor. NorDan AB är den snabbast växande tillverkaren av fönster och dörrar på den Svenska marknaden.

En viktig arbetsgivare

Våra fabriker är nyckelföretag i de lokala samhällena där vi är etablerade. NorDan AB har idag runt 400 medarbetare fördelade på ledning, försäljning och marknad, produktion och produktutveckling.

NorDan Gruppen har i mer än 90 år visat hur teknologi, innovation och nyskapande resulterat i kvalitet. Vi tillverkar framtidens fönster och dörrar

Kvalitet av tradition

NorDan har producerat innovativa produkter av hög kvalitet med trävirke som viktigaste råvara, sedan företagets etablering 1926. Även om mycket har skett på området när det gäller produktionstekniker garanterar vi hög kvalitet på hantverket vi levererar. Vi har lång tradition av kvalitet, något som våra fabriker i Tanum, Bor och Kvillsfors är tydliga bevis på.

Europeisk närvaro

Huvudmarknaden för NorDan är Norge, Sverige, Storbritannien och Irland. Huvudkontoret till NorDan Guppen ligger på Moi i södra Rogaland, Norge. Företaget har fabriker i Norge, Sverige, Danmark, Polen och Baltikum. För NorDan AB betyder den internationella dimensionen att företaget exporterar produkter från de svenska fabrikerna till övriga NorDan marknader, liksom vi importerar NorDan produkter från företagets fabriker i andra länder till den svenska marknaden.

NorDan ska vara ledande inom utveckling, marknadsföring, produktion och leverans av miljövänliga och säkra fönster och dörrar med tillbehör.

Perfekt samspel

Vi har som mål med allt vi gör inom NorDan: Inom verksamheten söker vi ständigt efter det perfekta samspelet mellan människor och produktionsteknologi och mellan medarbetare. För kunder och leverantörer försöker vi hela tiden att vara den perfekta samarbetspartnern. Hos kunden vill vi att produkterna, både var för sig och tillsammans, ska tala sitt tydliga språk om perfekt form och funktion – med lång hållbarhet.

Sedan det första tvåvägsöppnande fönstret såg dagens ljus 1961 har människan, funktion och form varit grundpelarna i vår produktutveckling. Fönstret fick namnet NorDan Perfekt. Men det var också en vision som fötts. En vision om perfekta produkter, perfekta produktionsmetoder och perfekta relationer till marknad och samarbetspartners.

Trots vår vision så vet vi att ingenting någonsin kommer att bli perfekt. Men vi har det som vårt övergripande mål, och vårt löfte till dig.

Därför kan du känna dig trygg att produkter från NorDan alltid kommer att betjäna dig på bästa möjliga vis.

Trygghet och säkerhet

Vi tar ansvar för att våra lösningar ska vara säkra och trygga. Våra produkter är viktiga för att säkerställa trygghet och säkerhet i alla byggnader. NorDan fokuserar på:

  • Inbrottssäkerhet
  • Barnsäkerhet
  • Säkerhet vid brand, både godkänd brandprodukt och utrymningsväg.
  • NorDan levererar bullerdämpande produkter. Buller ska inte underskattas, det bidrar till dålig hälsa i både hem och på arbetsplatser. Våra produkter uppfyller de strängaste krav och är marknadsledande.

NorDan har trygghet och säkerhet som högsta prioritet.

Klimat och miljö

NorDan har som första fönsterproducent fått ett fönster Svanenmärkt.

Vår NTech Passiv fönster är ett fönster som tar hänsyn till klimat och miljö på bästa sätt. Våra NTech Passiv produkter är omtalade som fönster av världsklass och genom att använda de här produkterna i byggen reduceras elförbrukningen väsentligt. I gamla byggnader försvinner kanske 40% av värmen ut genom dåliga fönster. En produkt som NTech Passiv bidrar till att reducera belastningen på miljön.

Vi prioriterar miljövänlig drift och klimatsmarta lösningar. Morgondagens lösning, levererad idag.

NorDan tar ansvar för klimat och miljö

Ansvar och mångfald

Vi ligger i framkant som ansvarsfullt, säkert och effektivt företag och ledande arbetsgivare. Våra ledare utvecklar teamet, och den enskilde medarbetaren ger återkopplingar och ses som goda förebilder.

Vi har utvecklat en grupp etiska riktlinjer som beskriver vår etiska standard.

Arbetsmiljön i NorDan ska präglas av trivsel, möjlighet till personlig- och fackmässig utveckling, låg sjukfrånvaro och låga skadetal. Inom NorDan ska arbetsmiljön vara hälsofrämjande, bland annat i samarbete med vår företagshälsovård och företagets idrottslag. Vårt mål är nöjda kunder, då måste vi också ha nöjda anställda.

Våra värden beskriver vad NorDan står för och hur vi vill att våra kunder och samarbetspartners ska uppfatta oss.

  • Vi skapar tillit och ska i ord och handling uppfattas som serviceinriktade och seriösa.
  • Vi tar ansvar och levererar det vi lovar.
  • Vi gör det enkelt.
  • Vi är öppna, inkluderande och tillgängliga. Det ska vara enkelt för våra kunder och samarbetspartners att få kontakt med den rätta medarbetaren på NorDan.
  • Vi säger som det er, ärligt och direkt, och samarbetar med kunder och leverantörer baserat på ömsesidig respekt.
  • Vi styr med handlingskraft och förnuft. Vi diskuterar. Vi beslutar. Vi levererar.

NorDan jobbar kontinuerligt med förbättringar. Förbättringar av produkter, arbetsförhållanden och tron på att våra lösningar och vårt arbete bidrar till en bättre miljö och därmed en bättre värld.


Höjdpunkter från historien

Från lokalt snickeri till industrialisering och internationell expansion. NorDans mer än 90 år långa historia på vägen mot dagens koncern.

1920
1960
1980
2000
2020
Miljo hallbart

Nordan gör skillnad

NorDan AB har en tydlig formulerad strategi för hållbarhet och digitalisering, med namnet ecoDigital ready.