Garantivillkor
Återförsäljare
& Konsumentköp

NorDan AB lämnar garanti på produktserien NTech för den svenska marknaden enlighet med
ABM 07 § 20. Gäller leveranser från 2016-10-01

”Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och den inleds med en garantitid om fem år. Om varan är avsedd för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden respektive garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad löper dock ut senast elva respektive sex år efter varans avlämnande.”

Produktgaranti

NorDan lämnar följande garantier på i fabrik ytbehandlade fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.

10-års garanti

 • på fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion.
 • mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

20-års garanti

 • mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.
  Gäller produkter målade från fabrik.

30-års garanti

 • mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.
  Gäller produkter målade från fabrik i trä med aluminiumbeklädnad.
  Uppstår det svampangrepp eller röta under garantitiden 20 och 30 år, garanterar NorDan AB för likvärdig detalj eller ersättningsprodukt.

Garantin är begränsad till att leverera ersättningsprodukt.

NorDan AB lämnar garanti på NTech Ytterdörrar för den svenska marknaden enlighet med ABM 07 § 20.

Produktgaranti

NorDan lämnar följande garantier på NTech Ytterdörr-serien i enlighet med ABM 07, med nedanstående tillägg.

10-års formgaranti, klass 2 enligt EN 12219

Garanti avser buktighet på dörrbladet, max 4 mm.

10 års garanti mot rötskador i karm

10-års glasgaranti

Garanti gäller mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

3-års tillverkningsgaranti

Garanti gäller ingående material som t.ex. beslag och medlevererade mekaniska låssystem.

3-års målningsgaranti

Garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktig eller otillräcklig ytbehandling eller om inte underhållsföreskrifterna i Ägarhandbok ytterdörr har följts.

Garanti gäller inte för färgbeständighet på andra kulörer än vit.

NorDan AB lämnar garanti på produktserien uPVC på den svenska marknaden i enlighet med ABM 07 § 20. Gäller leveranser från 2018-11-01

”Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och den inleds med en garantitid om fem år. Om varan är avsedd för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden respektive garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad löper dock ut senast elva respektive sex år efter varans avlämnande.”

Produktgaranti

NorDan lämnar följande garantier på fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar i uPVC-serien.

10-års garanti

 • på fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion.
 • mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

Garantin är begränsad till att leverera ersättningsprodukt.

NorDan AB lämnar garanti på produktserien HelAlu på den svenska marknaden i enlighet med ABM 07 § 20. Gäller leveranser från 2019-01-03

”Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och den inleds med en garantitid om fem år. Om varan är avsedd för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden respektive garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad löper dock ut senast elva respektive sex år efter varans avlämnande.”

Produktgaranti

NorDan lämnar följande garantier på fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar i HelAlu-serien.

10-års garanti

 • på fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion.
 • mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

Garantin är begränsad till att leverera ersättningsprodukt.

NorDan AB lämnar garanti på produktserien Kvillsfors på den svenska marknaden i enlighet med ABM 07 § 20. Gäller leveranser från 2020-03-01

”Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och den inleds med en garantitid om fem år. Om varan är avsedd för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden respektive garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad löper dock ut senast elva respektive sex år efter varans avlämnande.”

Produktgaranti

NorDan lämnar följande garantier på i fabrik ytbehandlade fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.

10-års garanti

 • på fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion.
 • mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

Garantin är begränsad till att leverera ersättningsprodukt.

NorDan AB lämnar garanti för Bor ytterdörrar, sidoljus och överljus

Produktgaranti

NorDan lämnar följande garantier på Bor-serien i enlighet med ABM 07, med nedanstående tillägg.

10-års formgaranti, klass 2 enligt EN 12219

Garanti avser buktighet på dörrbladet, max 4 mm.

10 års garanti mot rötskador i karm

10-års glasgaranti

Garanti gäller mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

3-års tillverkningsgaranti

Garanti gäller ingående material som t.ex. beslag och medlevererade mekaniska låssystem.

3-års målningsgaranti

Garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktig eller otillräcklig ytbehandling eller om inte underhållsföreskrifterna i Ägarhandbok ytterdörr har följts.

Garanti gäller inte för färgbeständighet på andra kulörer än vit.

NorDan AB lämnar garanti för ID Lock 150 Elektroniskt dörrlås

Produktgaranti

NorDan lämnar följande garantier på ID Lock 150

2-års produktgaranti

Garantin är begränsad till att leverera ersättningsprodukt.