BIM

BIM-objekt

Kunskap
Publicerat den 9/6/2023

BIM-objekt är nyckeln till effektivare och mer exakt byggande. NorDan satsar stort på denna teknik och har valt att integrera BIM i sin digitala strategi ”ecoDigital ready”. I denna artikel förklarar vi vad BIM-objekt är och hur det underlättar arbetet inom bygg- och arkitektindustrin.

BIM-objekt är en nyckelkomponent i BIM-processen och erbjuder arkitekter och andra yrkesverksamma inom byggbranschen en kraftfull digital resurs för att planera, utforma och förvalta byggnader mer effektivt och noggrant. De bidrar till att minska kostnader, öka produktiviteten och förbättra kvaliteten på byggnadsprojekt. BIM-objekt står för "Building Information Modeling objects" och är digitala representationer av fysiska byggnadsdelar och komponenter som används inom Building Information Modeling (BIM). BIM är en metod och en process som används inom bygg- och arkitekturindustrin för att skapa och hantera detaljerad och samordnad information om en byggnad eller anläggning genom hela dess livscykel, från planering och design till konstruktion, drift och underhåll.

BIM-objekt är centrala komponenter i BIM-modeller och innehåller information om ett specifikt byggnadselement, som t.ex. en dörr, ett fönster, en vägg eller en installation. Denna information kan vara mycket detaljerad och inkludera parametrar som dimensioner, material, kostnader, prestandaegenskaper och mycket mer. Genom att använda BIM-objekt kan arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och fastighetsägare skapa och dela realistiska och samordnade digitala modeller av en byggnad, vilket gör det lättare att planera och genomföra projektet effektivt och minimera risker och fel.

BIM-objekt kan skapas för olika CAD-system. De underlättar informationsutbyte och samarbete mellan olika intressenter inom byggprocessen och kan också användas för att generera dokumentation, visualiseringar och simuleringar som hjälper till att fatta beslut och kommunicera projektinformation på ett mer intuitivt sätt. Nedan listar vi några viktiga aspekter av BIM-objekt och hur de underlättar för arkitekter:

  1. Geometrisk information: BIM-objekt inkluderar detaljerad geometrisk information om komponenter som väggar, fönster, dörrar, tak, och mycket mer. Detta gör det möjligt för arkitekter att skapa virtuella representationer av byggnader med hög precision och visualisera dem i 3D.
  2. Metadata: BIM-objekt kan innehålla omfattande metadata, inklusive information om material, storlek, tillverkare, installationsanvisningar och mycket annat. Denna information hjälper arkitekter att göra bättre designval och förbättrar kommunikationen med andra aktörer i byggprocessen.
  3. Konsistens och noggrannhet: Genom att använda BIM-objekt säkerställer arkitekter att de arbetar med konsistent och noggrann information. Det minimerar risken för fel och missförstånd i hela projektet.
  4. Visualisering: BIM-objekt möjliggör realistisk visualisering av byggnader och deras komponenter. Detta är mycket användbart för att förstå hur en byggnad kommer att se ut och fungera innan den faktiskt byggs.
  5. Kollisionsdetektion: BIM-programvaror kan använda informationen från BIM-objekt för att automatiskt upptäcka kollisioner och konflikter mellan olika byggnadselement. Detta hjälper till att förhindra problem och ändringar i senare skeden av projektet.
  6. Kommunikation och samarbete: BIM-objekt möjliggör bättre kommunikation och samarbete mellan olika yrkesgrupper inom byggbranschen, inklusive arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och byggare. Alla arbetar med samma data, vilket minskar risken för informationsförlust eller missförstånd.


NorDan och BIM

NorDans arbete med BIM-objekt är en betydelsefull bidragsgivare till byggbranschen genom att förstärka effektivitet och precision. Arbetet kring BIM-objekt är en levande illustration av hur teknik och digitala resurser kan revolutionera bygg- och arkitektursektorn genom att främja förbättrat samarbete, ökad produktivitet och högre standard på byggnadsprojekt.

Som en del av vår strategi ecoDigital ready strävar vi efter att koppla alla våra produkter till denna egenutvecklade standard. För att få ecoDigital ready-märkningen måste produkterna uppfylla en rad kriterier, inklusive att vara försedda med fullständiga BIM-objekt och miljödeklarationer. Dessutom bör de möjliggöra säkra digitala upphandlingar, samtidigt som vår marknadsledande kvalitet naturligtvis bevaras.