Byggnation kunskap

Byggnation i befintliga miljöer

Kunskap
Inspiration
Publicerat den 9/23/2022

Utformning av bostadsområden, byggnader och byggnadsdetaljer bidrar till hur vi uppfattar ett samhälle och hur vi lever i det. Det har betydelse för var vi vill bo och leva samt påverkar hur varsamma vi är med vår omgivning.

Fasaden kallas ofta för husets ansikte och består av flera olika delar, varav fönster och dörrar utgör de viktigaste komponenterna och har stor betydelse för ett hus arkitektoniska kvalitet. Husets yttre utformning styr hur vi upplever och vad vi tycker om byggnaden; om det är inbjudande eller avvisade, om stilen passar in med omgivande byggnationer och om material, färgval och arkitektur känns historiskt rätt. På komplexa byggnadskomponenter som fönster och dörrar ställs därför många krav. Deras tekniska, estetiska och funktionella anspråk måste samordnas utan att en aspekt dominerar på de andras bekostnad.

Ett hus utseende influeras från många håll. Varje byggnad är en spegling av idéer, politiska strömningar och mode. Ofta kommer även varje ”stilvåg” som en brytning med den förra. Att anpassa hus efter omgivande bebyggelse kan vara svårt, men beroende på detaljernas utformning kan hus av mycket olika karaktär ändå samsas. Idag har vi möjlighet att bygga näst intill vad vi vill var vi vill, men det är mycket viktigt att tänka på den befintliga miljön vid nybyggnation för att inte slå sönder en väl fungerande enhet. En för stor blandning av färg, stil och material kan snabbt bli tröttsamt för ögat.

I nybyggda villaområden där villafabrikanter köper upp tomter och köparna har möjlighet att välja hus ur deras sortiment är det vanligt att husen i området konkurrar om uppmärksamheten. Det krävs dock inte så mycket för att området skall kännas helt och enhetligt. Med samma indrag av hus från gatan samt en likartad husvolym, takutformning eller material får man en gemensam ram och skapar en lugn helhet.

Renovering och ombyggnation

En husfasad består av en stor mängd olika detaljer och detta blir extra tydligt vid renoveringar eller utbyten. Människor har en inbyggd känsla för hur detaljer förhåller sig till varandra och även små förändringar kan helt förändra vår upplevelse av ett hus. Skulle grannen byta ut sina gamla spröjsade fönster mot moderna fönster eller byta från grå till röd ytterdörr förändras vår upplevelse av hela huset. Historisk kunskap om ursprunglig utformning är därför grundläggande vid såväl renovering och ombyggnad som nybyggnation. Precis som få människor skulle byta ut dörren på en gammal T-Ford mot en dörr från en modern Toyota, bör vi inte kompromissa med bebyggelsers särdrag och historiska rötter utan söka efter en ny komponent i samma stil som originalet.

Spännvidden mellan byggnadens utseende, ålder och skick är mycket bred vilket medför att utformning och tekniska lösningar inte kan se likadana ut. Om nya komponenter ska likna gamla detaljer eller spegla dagens mode måste vara ett medvetet val. I äldre hus känns det självklart att ha material och stil som liknar de befintliga samtidigt som du inte skulle välja en traditionell profil på fönstren till ett hus i modern stil.

På NorDan har vi fönster för alla epoker. Behöver du förbättra byggnadsstandarden på din gamla villa erbjuder vi traditionella fönster i vår Tanum-serie. Söker du moderna fönster till ditt nybyggda hus rekommenderar vi fönster från NTech-serien eller fönster i Tanums-seriens moderna profil. I vår Bor-serie hittar du även ytterdörrar i såväl modern som traditionell stil för ditt projekt.

Sommar
D853820
DSCF2050 Redigera
D853785
Bor vit
D853433
D857800
Ängslyckan 69
IMG 6327
D853756

Foto: Rörvikshus