Klimat

Ett sunt inomhusklimat

Kunskap
Publicerat den 7/7/2023

Ett bra inomhusklimat är viktigt för en god hälsa. Inomhusklimat avser bland annat temperatur, luftfuktighet, luftföroreningar och ventilation. Ett dåligt inomhusklimat försämrar inte bara vår trivsel och välbefinnande utan kan även vara skadligt både för dig och ditt hem på lång sikt.

Inomhusklimatet påverkas av flera faktorer och även de minsta kan leda till negativa effekter för dig och din vardag. Pollen, damm och allergener bidrar till förorenad luft, vilket är särskilt besvärligt för allergiker, men i luften finns också gaser från rengöringsprodukter, parfymer och andra syntetiska ämnen som påverkar luftvägarna.

Fönster spelar en viktig roll för hemmets inomhusklimat. Är de dåligt isolerade eller har ett stort värmeläckage märks detta inte bara på elräkningen utan påverkar även din hälsa. En av de vanligaste faktorerna till dåligt inomhusklimat är fukt. En hög luftfuktighet kan resultera i mögel och torr luft kan leda till ökad sjukdom. Den relativa luftfuktigheten, sett över hela året, bör ligga på 40–60%.

Investera i energieffektiva fönster

Att öppna upp och vädra tre gånger om dagen har länge varit ett vida känt knep för ett bra inomhusklimat, men ett annat sätt att öka komforten är att investera i energieffektiva fönster. Energieffektiva fönster håller temperaturen stadig. Genom att hålla värmen inne och kylan ute blir kalla drag, golv och kallras ett minne blott.

Andra tips för ökad komfort är att använda solskydd, städa grundligt en gång i veckan, torka kläder utomhus, använda fläkt både före, under och efter matlagning, stänga dörren till badrummet när du duschar samt undvika att tända stearinljus.