Renovering

Få upp till 30 000 kr i energieffektiviseringsstöd när du byter fönster och dörrar

Publicerat den 6/27/2023

Den 15 juni beslutade regeringen att husägare nu kan ta del av ett energistöd för att göra sina hem mer energieffektiva. För dig som husägare betyder det bland annat att du vid en renovering kan få upp till 30 000 kr tillbaka vid byte till energieffektiva fönster och dörrar. Nedan förklarar vi det nya stödet och hur det kan ge dig en tryggare elförsörjning och bidra till en mer hållbar framtid.

Energistödet kan nyttjas av dig som helt eller delvis äger ett småhus, vilket används som permanent bostad, och där uppvärmningsbehovet huvudsakligen försörjs med el eller gas. Energieffektiviseringsstödet för småhus är uppdelat i två kategorier av bidragsberättigade åtgärder: värmesystemsåtgärder och klimatskärmsåtgärder. Värmesystemsåtgärderna syftar till att minska husets behov av el eller gas. Exempel på sådana åtgärder är konvertering till värmepump, installation av vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem eller anslutning till ett fjärrvärmenät. Genom att genomföra dessa åtgärder kan du minska din energiförbrukning och därmed också spara pengar på lång sikt. Ett effektivt uppvärmningssystem kan ge en tryggare och mer stabil elförsörjning, särskilt när elpriserna stiger.

Den andra kategorin, klimatskärmsåtgärderna, omfattar förbättringsåtgärder i klimatskärmen, dvs. husets skal, för att minska energiförlusten. Det kan innebära tilläggsisolering, vindisolering och byte av fönster och dörrar med lägre U-värde. Genom att förbättra klimatskärmen kan du minska värmeläckaget vilket ger en bättre inomhusmiljö och ökad komfort för dig och din familj. Dock ges bidrag för klimatskärmsåtgärder enbart till en ägare av ett småhus som har fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus efter den 8 november 2022.

Räkneexempel

Om ditt småhus omfattas av energistödet kan du få upp till 60 000 kronor i bidrag. Bidraget är fördelat på 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. För att beräkna bidraget kan du få upp till 50 % av materialkostnaden för åtgärden. Notera att materialkostnaden vanligtvis utgör 60–70 % av totalkostnaden för ett fönsterbyte. Här är ett exempel på hur du kan räkna:

Antag att materialkostnaden för att byta fönster i ditt hus är 70 000 kronor och monteringskostnaden är 30 000 kronor. Totalt blir kostnaden 100 000 kronor. Energistödet täcker 30 000 kronor av kostnaden. Dessutom kan du få 30 % i ROT-avdrag på montagekostnaden. Detta kan vara en betydande besparing för dig när du genomför energieffektiviseringsåtgärder i ditt hem.

Så ansöker du om energistöd

För att få ut energistödet måste bidraget vara över 10 000 kronor och arbetet måste utföras av en aktör med F-skattsedel. Så när du väljer entreprenör för att utföra energieffektiviseringsåtgärderna, se till att de har rätt behörighet och certifieringar. Du kan ansöka om bidraget genom Boverkets e-tjänst. Ansökningsperioden öppnar den 3 juli 2023 och pågår fram till 2025. Du har också möjlighet att ansöka retroaktivt för åtgärder som utförts efter den 8 november 2022.

Genom att investera i energieffektivisering och byta ut dina gamla fönster och ytterdörrar till moderna produkter från NorDan kan du inte bara dra nytta av energistödet utan också uppnå flera fördelar för ditt hem. Du kan minska energiförbrukningen, spara pengar på lång sikt, förbättra komforten och bidra till en mer hållbar miljö. Ta chansen att göra ditt hem mer energieffektivt med NorDan och skapa en bättre och mer hållbar inomhusmiljö för dig och din familj.

I vår klimaträknare kan du se hur mycket du kan spara på ett fönsterbyte

Du kan läsa mer på Boverkets hemsida

Energi
Energi3
Energi2
Energi4