Lindin3

Färg på fönster och dörrar

Inspiration
Publicerat den 12/1/2021

Dina fönster och dörrars färg har stor inverkan på hur ett hus eller en byggnad ser ut. Det kan till och med ge ett arkitektoniskt lyft när du väljer fönster- och dörrfärg som matchar byggnadens material, stil och omgivning.

Dörr- och fönsterfärg bör noga övervägas när du skall bygga om, bygga till eller bygga nytt. Dels skall du välja färg efter stilen på ditt hus, dels skall du trivas med färgvalet i många år framöver. Viktigast att tänka på vid valet är att försöka skapa en relation mellan färger och material. Skapa en helhet mellan husets yttre färger genom att exempelvis matcha fönstrens färg med andra ytor som färgen på taket, takfoten, rännorna eller sockeln. Oavsett vilken färg du väljer bör den harmonisera med husets fasad. Ju större kontrasten är mellan fasadens färg och detaljerna på huset, desto mer lyfts detaljerna fram. Du kan därigenom med enkla medel dämpa eller framhäva fönstrens och dörrarnas färg.

Omgivningen kring ditt hus kan ha en avgörande betydelse för vilken färg du skall välja och hur stor kontrast du skall eftersträva mellan färgen på fasaden och husets detaljer. Vill du att ditt hus skall smälta in naturligt i den övriga omgivningen eller vill du att ditt hus skall sticka ut från mängden? En klassisk och säker lösning som många är bekväma med är att välja samma färg för ytterdörr och fönster. Var dock inte rädd för att välja olika färger på dörr och fönster. En levande kontrastfärg på ytterdörren ger huset karaktär och blir allt vanligare både vid renovering och nybyggnation.

Att tänka över vid färgval

  • När är huset byggt?
  • Hur ser omgivningen ut?
  • Dämpa eller framhäva?
Lindin2
Lindin1

Bilder: Rörvikshus