Colorsystem

Färgsystem

Kunskap
Publicerat den 12/2/2021

När du skall välja färg på din dörr eller dina fönster kommer du att stöta på olika färgbeteckningar och koder. Vad betyder egentligen de olika systemen vad är skillnaden? I denna artikel förklarar vi skillnaden mellan de två vanligaste färgbeteckningarna - NCS och RAL.

Människan sägs kunna uppfatta tio miljoner olika färger, men alla människor kanske inte uppfattar färgerna på samma sätt. Färg kan enbart upplevas subjektivt. En normalt färgseende person uppfattar cirka tiotusen färger medan en person som arbetar yrkesmässigt med färger kan uppfatta dubbelt eller tredubbelt så många färger.

Det finns sex färger som människor uppfattar som ”rena”, så kallade elementarfärger; grön, röd, gul, blå, svart och vit. Ingen av dessa har visuell likhet med någon annan och kan inte uppdelas i andra elementära färgtoner. En ren grön färg uppfattas exempelvis inte vara blå- eller gulaktig, liksom en ren gul färg inte uppfattas som röd- eller grönaktig. Med hjälp av elementarfärgerna kan vi beskriva alla tio miljoner färger som vi kan uppleva genom att enbart hänvisa till dessa sex.

NCS

Natural Colour System, NCS, är ett branschövergripande vetenskapligt baserat färgsystem som utgår från de sex elementarfärgerna. Systemet är utarbetat av svensken Tryggve Johanson och är baserat på hur vi uppfattar färg generellt. NCS möjliggör för exakt färgkommunikation mellan designers, tillverkare, återförsäljare och kunder och dess unika möjlighet att kommunicera färg mellan alla intressenter i en färgprocess har gjort att det är en global standard för definition och kvalitetssäkring av färg och färgkommunikation.

RAL

RAL är ett färgsystem som främst används inom bygg- och industribranschen. Systemet utvecklades av RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. för att enkelt kunna visa upp olika kulörer. Till skillnad från NCS säger inte RAL-koderna något om hur färgen skall blandas, utan de olika färgerna tilldelas enbart namn med fyra siffror.

Idag är färgsystemet uppdelat i två delar; RAL Classic och RAL Design. RAL Classic har funnits i över sjuttio och är vida använd inom pulverlackeringsindustrin. Från början fanns enbart 40 färger vilka idag har stigit till 250 olika färger på marknaden. Den andra delen, RAL Design är däremot utvecklad för professionell färgdesign och innehåller 1688 färgvarianter definierade som extra RAL-färger. Skillnaden mellan Classic och Design är framför allt deras koder. Classic har en fyrsiffrig kod vilken enbart fungerar som namn medan Design har en sjusiffrig kod som hänvisar till nyans och ljushet.

NorDans standardsystem

NorDan använder RAL som standardsystem då RAL är standard inom metallindustrin. I våra standardkulörer ingår ett stort urval olika kulörer för att du skall kunna välja din favoritfärg på dörrar och fönster, men också fönsterbleck och plåtning. Är färgen du önskar inte en standardfärg? Ingen fara. Som kund hos NorDan har du möjlighet att välja fritt i NCS- och RAL-systemet mot visst pristillägg.

Artikel kulör

Standardkulörer

I våra standardkulörer ingår ett stort urval olika kulörer för att du skall kunna välja din favoritfärg på dörrar och fönster, men också fönsterbleck och plåtning.