Kondenserat fonster

Funderar du på att byta fönster?

Kunskap
Publicerat den 11/30/2021

Det finns en del tydliga indikationer som pekar på att det är dags för fönsterbyte. Speciellt när elpriserna skjutit i höjden är det viktigt att ha koll på fönstrens energieffektivitet. Hos NorDan är energieffektivitet med låga u-värden inget tillval, det är standard. Det gäller även våra lagerförda fönster och fönsterdörrar. Följ checklistan nedan för att se om du är i behov av att byta ut dina gamla fönster.

Det drar från fönstret

Du kan uppleva drag på två olika sätt, vid kallras och luftläckage. Kallras uppstår när luft blir nedkyld av en kall yta, till exempel ett dåligt isolerat fönster. Luften intill fönstret kyls ned och orsakar drag längs golvet, så kallat kallras. Det kan motverkas lite grann genom att till exempel sätta ett element eller annan värmekälla under fönstret, men det bättre alternativet är att byta till moderna 3-glas lågenergifönster som eliminerar problemet med kallras.
Luftläckage är ett säkert tecken på att du behöver göra något åt dina fönster. Då kommer luften in direkt och ökar uppvärmningsbehovet. Du kan hitta luftläckage genom att gå med ett tänt stearinljus längs med fönsterkarmen. För bättre komfort och trivsel bör man köpa fönster med U-värde 1,0 w/m2K eller lägre.

Det är imma mellan glasen

Om du har imma mellan glasen kan det bero på punkterad glaskassett. Punkterade glaskassetter håller inte värmen och bör därför bytas ut snarast. Om tätskiktet mellan glasen är punkterat kan det komma in fukt och då ser fönstret oklart ut även om det är nyputsat.

Det finns sprickor, flagnande färg och missfärgade partier.

Fönster som inte är omhändertagna sänker hela husets intryck. Att byta till nya, fräscha och hållbara fönster höjer fastighetens värde.

Fönsterbågen har angripits av röta och är skadad

Du kan se om dina fönster är rötskadade med en syl eller kniv. Möter du motstånd i trävirket efter 2 mm är det bra. Om du kommer djupare är det tecken på röta och då bör de bytas.

Beslagen är rostiga eller trasiga

Tjuvar väljer den lättaste vägen in vilket vanligtvis är dina fönster. Möter de ett svårt fönster väljer de helt enkelt att gå någon annanstans. Hos NorDan hittar du säkerhetspaket som är applicerbara på flera av våra produkter. Ett säkert fönster behöver inte betyda galler eller synliga säkerhetsbeslag. Vi låter aldrig säkerheten i produkten kompromissa med våra kunders önskemål om design.

Ljud utifrån hörs tydligt in i huset

När barnen äntligen somnat är det skönt att bara njuta av tystnaden. Med fönster och dörrar från NorDan Kvillsfors-serien kan du stänga ute ljudet från bullriga miljöer. Vi har produkter med mycket bra till extremt bra ljudreduktion.

Fönstren innehåller PCB

Om huset är byggt något av åren 1956 - 1973 eller fönster insatta och fogade under den perioden så kan fogmassan innehålla miljögiften PCB. Även importerade fönster och glas producerade fram till 1980 kan innehålla PCB. Har du fönster från den perioden bör du byta de. Kom ihåg att sådana fönster ska lämnas som farligt avfall på närmaste miljöstation.