Entre

Husets entré

Kunskap
Inspiration
Publicerat den 11/24/2022

Ytterdörrens uppgift har länge varit att stänga ute oönskade och bjuda in önskade. En paradoxal kombination som funnits med sedan egyptiernas tid då lås och nycklar började användas. Förr hade dekoreringen runt ingången ofta formen av besvärjelser eller ett djurgap för att hålla borta oknytt. Idag ser vi hellre att entrén har ett inbjudande uttryck och att porten i stället uppfyller de viktiga tekniska och praktiska kraven.

Det symboltänk som tidigare avgjorde storlek och utseende på entréer har idag ersatts av funktionskrav och standardisering kopplat till utrymning vid brand, isolering mot köld eller inbrott, men entréns ytterdörr är även ett smycke som bekräftar husets stil. Entrén har en stark betydelse för hur vi uppfattar en byggnad. Människan har därför alltid gett entrén en framträdande plats och ett estetiskt tilltalande yttre. Entréns placering hör ihop med hur vi närmar oss byggnaden. En centrisk placering ger det starkaste uttrycket och med hjälp av utsmyckningar som pelare, burspråk eller färg i avvikande kulör skapas ett tydligt och pampigt uttryck.

Dekorering

Dekorlusta har alltid präglat området kring entrén. Vackert dekorerade omfattningar och skärmtak kan ge helt olika karaktär, men har gemensamt att de hjälper ögat att uppmärksamma entrédörren. Om fönster saknas i entrén kan ytterdörren ha ett glasat ljusinsläpp eller kombineras med sidoljus eller överljus. Ett elegantare uttryck får du dessutom genom att välja en pardörr, och pricken över i blir såklart färgvalet.

Nära entréer finns ofta sidodörrar som kan kräva stor plats. Då är det viktigt att tänka på att dessa inte får ta över intresset i förhållande till husets entré. Välj därför kulörer till sidoingångar som inte avviker så mycket från fasaden. Annars blir de lätt för dominanta.

Exempel på element som kan förstärka entréns uttryck:

  • Omfattning
  • Skärmtak/baldakin
  • Burspråk
  • Fönster
  • Sido-/överljus
  • Veranda
  • Trappa
  • Räcke
  • Belysning
  • Kulörval

Tips! Tänk även på att stenläggningar, gångar och växter intill entrén bidrar till både funktion och det första intrycket.

IMG 6327
Z4 A0588 HDR5
Bor vit
4555 entre dubbeldorr
Pardörren
Sidoljuset
Enkeldörr grå
Bor bred
Bor allmän
Enkeldörr