Hel Alu kök

Möjligheternas material

Aluminium bjuder på närmast oändliga möjligheter.
Här är sex goda grunder för att välja fönster och dörrar i HelAlu från NorDan.

Kunskap
Publicerat den 11/30/2021

Kräver väldigt lite underhåll

Aluminium är mycket lätt att underhålla. Ytan behöver varken särskild behandling eller färg. Beslag måste underhållas minst en gång per år, på liknande sätt som beslag till fönster i trä eller andra material.

Robust och hållbar

Fönster och dörrar i HelAlu är konstruerade för att hålla, samtidigt som de är både lätta och mångsidiga. Hög kvalitet på beslag och komponenter ger utmärkt täthet mot väder och klimat, från vindlast och luft- och regntäthet.

Säkerhet

Våra produkter kan utrustas med låsbara handtag, säkerhetsglas ytterligare låspunkter och inbrottssäkra låskistor som tillval. Man kan även skapa anslutningar mot larmfunktioner. Entrédörr och fasta fönster kan med dessa tillval uppnå säkerhetsklass SS-EN 1627, klass RC2 eller RC3.

Energi- och kostnadsbesparing

Lösningarna i HelAlu uppfyller strikta krav på energieffektivitet. U-värden så låga som 0,70 W/m2K gör också HelAlu lämplig för byggnader gjorda enligt standarden för passiva hus. Bra energiprestanda säkerställer ett gott inomhusklimat!

Ljust, tillgängligt och bekvämt

Många möjliga konfigurationer och stora dimensioner gör att du verkligen kan öppna upp insidan för dagsljus och utsikt. Trösklar som är i samma nivå med golvet möjliggör universell design och ljudreducerande glas ökar komforten.

Frihet att forma

Få material ger lika mycket frihet att designa de perfekta lösningarna som aluminium. Stilar, former, storlekar, öppningsvarianter , tillbehör och ytbehandling kan specificeras för att uppnå det perfekta resultatet.

Fördelar med aluminium

Gott om kvantiteter
Aluminium är gjort av bauxit, ett av de vanligaste elementen i jordskorpan, efter syre och kisel. Cirka 8% av jordskorpan består av aluminium i olika mineraler.

Låg vikt
Aluminium är en lätt och stark metall som väger så lite som 1/3 av stål. Låg vikt betyder bland annat minskad energiförbrukning under transport, och är givetvis en stor fördel vid installation av färdiga produkter.

Brandsäker
Med aluminium som används korrekt kan du skapa bra brandskyddsmedel. Aluminium brinner endast om den är formad som mycket tunn film och smälter vid 660°C utan att släppa ut gaser.

Lätt att forma
Aluminium är formbar och har en låg smältpunkt. Den är lätt att bearbeta under både kalla och varma förhållanden. Aluminium erbjuder därför stor flexibilitet vid utformning, och integrering i avancerad transport- och byggindustri.


Lång livstid
Cirka 75% av all aluminium som produceras i världen är fortfarande i bruk.

Litet underhåll
I kontakt med syre i luften bildar aluminium ett mycket tunt skyddande oxidskikt som gör det mycket korrosionsbeständigt. Skiktet förlänger aluminiumets livslängd i bilar och byggnader, och minskar behovet av underhåll. Miljöpåverkan minskar på grund av lång livslängd och låga underhållskrav.

Lätt att återvinna
Omsmältningen av aluminium kräver liten energi; Metallförlusten är mindre än 3% genom omsmältning. Vid återvinning krävs endast 5% av den energi som används vid framställning av primära aluminium.