Ordlista

Ordlista

Kunskap
Publicerat den 12/3/2021
 • Adjufix
  Adjufix är ett montagesystem som under de senaste 30 åren satt standarden för hur fönster och dörrar monteras i Norden. Systemet är känt för sin kvalitet, pålitlighet och enkla infästning. NorDan erbjuder förmonterade adjufix-karmhylsor till de flesta av sina produkter.
 • Argongas
  Argongas är en naturlig gas som finns i luften. Gasen används mellan glasen i fönstren för att förbättra glasets värmeisolerande egenskaper då argon isolerar bättre än vanlig luft.
 • Bröstningshöjd
  Linjeringen av en altandörr eller fönsterdörrs delning mellan glas och fyllning.
 • Båge
  Fönstrets öppningsbara del.
 • Distansprofil/Distanslist
  Ramen mellan glasen i ett isolerglas.
 • Dörrblad
  En dörrs dörrblad är det samma som fönstrets båge. Dvs. dörrens öppningsbara del.
 • E
  En av de sju huvudbrandklassningarna för ytskikt, golvbeläggningar och rörisolering. Brandklassningen E har grundläggande integritet vilken ger avgränsning mot flammor och rök.
 • EI
  Brandklassning med isolering som stoppar värmespridning till sidor som ej är utsatta för brand.
 • EW
  Brandklassning med begränsad isolering till sidor som ej är utsatta för brand.
 • Energiglas
  Glas med ett eller flera lågemissionsskikt (metallskikt) som reflekterar värmestrålning och sänker fönstrets u-värde.
 • G-värde
  Uttryck för solvärmetransmissionen i fönstret.
 • Glasskena
  Utvändigt droppbleck placerat nedtill på glaset på produkter utan aluminiumbeklädnad.
 • Kallras
  Kallras uppstår när luften kyls av fönsterrutan. Den nedkylda luften blir då tyngre än i resten av rummet, och sjunker eller "rasar" ner mot golvet. Luften pressas sedan vidare ut över golvet av sin egen tyngd och kan då upplevas som att det drar någonstans. Det finns tre orsaker till Kallras: Höjden och storleken på fönstret, och yttemperaturen på själva glasytan. Ju kallare och högre, desto snabbare sjunker luften mot golvet.
 • Karm
  Den del av fönster, altan eller glasdörr där bågen monteras.
 • Karmhylsa
  En justerbar hylsa som förenklar montage av fönsterprodukter.
 • Kondens
  Kondens eller kondensation, är en ändring i aggressionstillståndet hos en substans och kan ofta uppstå på fönster. När luft träffar ett kallt fönster och kyls av avsätts fukten i luften till vattendroppar, så kallad kondens. En vanlig orsak till kondens är den relativa luftfuktigheten där du bor. Ju högre luftfuktighet, desto större risk för kondens.
 • Kopplade fönster/fönsterdörrar
  Att fönster och fönsterdörrar är kopplade innebär att de tillverkas i en kopplad konstruktion med dubbla bågar. Vid putsning delas de två bågarna och glasen kan putsas på alla samtliga fyra sidor.
 • Laminerat glas
  Laminerat glas består av två eller flera lager glas som limmas ihop med en speciell plastfilm. När laminerat glas går sönder håller plastskikten ihop glaspartiklarna och resultatet blir en barriär som fortfarande är stark nog att hålla inbrottstjuvarna ute.
 • LT-värde
  Anger ljustransmissionen.
 • PX-isolering
  PX är den HelAlu-profil sin ger det lägsta U-värdet för en produkt. Profilen isoleras med polyuretan och man applicerar även fler och kraftigare tätningslister för att nå riktigt låga U-värden.
 • RW
  Anger produktens ljudreduktion och är det sammansatta värdet av höga och låga toner från tal, musik och tågtrafik.
 • Rw+C
  Anger produktens ljudreduktion vid mellan- och högfrekvent buller som exempelvis vid järnvägs- och landsvägstrafik.
 • Rw+Ctr
  Anger produktens ljudreduktionstal från lågfrekvent buller som exempelvis stadstrafik.
 • Snäppspröjs
  Spröjs som fästs på utsidan av det yttersta glaset och skapar en effektiv fördelning av glaset. Monteras enkelt med clips, vilket även gör dem enkla att ta bort vid exempelvis putsning.
 • Spaltventil
  Ventil som placeras i karmöverstycket på fönstret och ger en öppning ut för att avlägsna imma.
 • Spanjolett
  Låsskena i fönster, fönsterdörrar och altandörrar som kopplar låset vid handtaget i kolvar både längre ned och högre upp på fönstret för att fönstret bättre skall hållas på plats.
 • SX-isolering
  SX levereras sin standard på många av NorDans olika lösningar. Karm och båge isoleras då med ett material som heter Sapa Thermo N9. Isoleringen ger fönstret ett lågt U-värde sin passar perfekt till en modern byggnad.
 • Thermospröjs
  Spröjs monterade mellan glasskikten, så både in- och utsidan enkelt kan rengöras.
 • U-värde
  Ett u-värde, värmeledningskoefficient, är ett mått på fönsters värmeisolering eller värmetäthet. Ju lägre U-värde dina fönster har, desto bättre isolationsförmåga. För varje tiondel U-värde som reducerar på ett fönster, ges en energibesparing på 10kWh per kvm fönster area.