Visningshus4

Sköt om dina fönster

Kunskap
Publicerat den 12/2/2021

Ta hand om dina fönster så att de håller längre. Fönster utsätts för vädrets alla för- och nackdelar. Beroende på om dina fönster är tillverkade i trä, trä och aluminium eller aluminium ska du ta hand om dem för att de skall fortsätta vara lika vackra och täta som dagen de tillverkades.

Aluminiumfönster

Fönster med utvändig aluminiumbeklädnad är nästan helt underhållsfria och behöver nästan aldrig målas om utvändigt. Däremot bör du torka av dem vid behov. Kontrollera de skötselanvisningar som följer med ditt fönster så kan du kontrollera själv när fönstret behöver underhåll.

Träfönster

Trä är ett levande naturmaterial som rör sig, sväller och krymper med ändringar i temperatur och fukt. Färgfilmen utgör normalt ett bra fuktskydd, men för att förhindra inträngning av vatten måste färgfilmen hållas intakt och i god kvalitet.

Industriellt ytbehandlade träfönster

Ytbehandlade träfönster bör kontrolleras regelbundet så att eventuella sprickor eller skador upptäcks så tidigt som möjligt.Målade träfönster bör rengöras några gånger per år. Kulörta fönster kräver dock mer underhåll än vitmålade då de påverkas av bland annat solens UV-ljus. Tänk på att använda ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel vid rengöring och inte starka medel innehållande ammoniak eller lösningsmedel.Nedan ser du hur du målar om och reparerar täckmålade fönster:

 • Se till att materialet är torrt innan du börjar underhållet. Att måla under fel tid eller vid dåligt väder innebär stora risker för ett dåligt resultat.
 • Ta bort löst sittande färg och skrapa bort eventuell kåda som trängt ut
 • Mattslipa ytan med fint sandpapper
 • Tvätta noggrant med målartvätt eller alkalisk tvättvätska
 • Grundamåla trärena ytor med oljealkydgrundfärg.
 • Laga eventuella med plastisk tätmassa för utomhusbruk
 • Färdigmåla, 1-2 strykningar, med vattenburen fönsterfärg eller oljealkydfärg. Tänk på att vissa fogmassor inte tillåter övermålning.

Laserade träfönster

Laserade fönster kräver något annorlunda underhåll än täckmålade. Liksom täckmålade fönster bör du kontrollera skicket årligen. Hur mycket underhåll de kräver beror på olika faktorer som kulör på lasyren, var fönstret är placerat och hur mycket det exponeras för väder och vind. Nedan ser du hur du laserar om och reparerar laserade fönster:

 • Se till att materialet är torrt innan du börjar underhållet. Att måla under fel tid eller vid dåligt väder innebär stora risker för ett dåligt resultat.
 • Putsa lätt med ett fint sandpapper och skrapa bort flagor och kåda som kan ha trängt ut
 • Tvätta noggrant med målartvätt eller mild alkalisk tvättvätska
 • Laga eventuella med plastisk tätmassa för utomhusbruk
 • Behandla fönstret med lösningsmedelsburen oljealkydlasur eller vattenburen lasur. Tänk på att lasuren alltid skall ha viss pigmentering, rådfråga din färghandlare gällande pigmenteringsgraden.
 • Vid behov, stryk en andra gång med samma lasur
Visningshus3
Visningshus1

Bilder: Rörvikshus