Svanen

Svanenmärkta fönster

Kunskap
Publicerat den 7/7/2023

Som Nordens officiella miljömärkning och en av världens tuffaste klimatmärkningar ges Svanen miljömärkning enbart till varor och tjänster som uppfyller ambitiösa miljökrav. NorDan var den första fönstertillverkaren i Norden som klarade Svanens hårda krav.

Svanenmärket skapades 1989 med syftet att göra det enkelt för konsumenter att hitta miljöanpassade produkter och för företag att producera dem. Svanen tar hänsyn till miljöpåverkan, resurseffektivitet, kemikalier, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Märkningen tilldelas efter en noggrann och oberoende granskning av en produkt eller tjänsts hela livscykel, från råvaruutvinning till avfallshantering. Under sina 30 år har Svanen förändrat hela branscher. Idag hittar du i princip enbart miljömärkta tvättmedel och toalettpapper i butikskedjornas hyllor och allt fler hotell satsar för att få märkningen. Nu är det byggbranschen tur att gå mot allt fler Svanenmärkta produkter.

Minsta värmeförlust med Svanenmärkta fönster

Fönster utgör endast 5–10 % av bostadens skal, men står för hela 40 % av värmeförlusten. En enkel energisparåtgärd du kan vidta är att byta till nya fönster med minimal värmeförlust. Ett Svanenmärkt fönster är bland de bästa isolerade fönstren i världen. De avger lite värme, men låter ljus och värme från solen komma igenom fint. De är gjorda av bra och miljövänliga material och har dessutom tio års garanti.

Enova, som etablerats av de norska myndigheterna för att främja en miljövänlig omstrukturering av energianvändningen i Norge, rekommenderar fönster med ett u-värde på 1,0. NorDan har ett u-värde på 0,9 som standard, men våra Svanenmärkta produkter isolerar än bättre och har ett u-värde på låga 0,7. Den lilla skillnaden på 0,2 kan se obetydlig ut, men skillnaden gör att du kan spara mer än 50kWh per kvm2 fönsteryta varje år!

Hållbar användning av resurser

Förutom maximal energieffektivitet kräver Svanenmärkningen minsta möjliga negativa miljöpåverkan under hela fönstrets livslängd. NorDans fönster uppfyller alla Svanens krav, vilket inkluderar användning av hållbart trä och användning av minsta möjliga miljöfarliga ämnen i bland annat ytbehandling och isolering.