Certifikat

Vad innebär våra certifikat och märkningar

Kunskap
Publicerat den 12/3/2021
Basta

BASTA

NorDan ABs objektanpassade produkter finns med i BASTAs produktdatabas. BASTA är branschens enda vetenskapligt baserade bedömningssystem med fri tillgänglig information om bygg- och anläggningsprodukter. www.bastaonline.se

CE

CE-märkning

Den 1 februari 2010 infördes CE-märket på fönster i EU-länder. Alla producenter skall märka sina produkter med CE-märket. Märkningen gör att vi kan dokumentera fönstrets kvalitet och motståndskraft vid extrem belastning. När du väljer testade fönster kan du vara säker på att de är motståndskraftiga även i hårt väder.

ISO 14001

ISO 14001

I vår tillverkning använder vi energisnåla material som kan återvinnas eller förbrännas, utan att skada vare sig hälsa eller miljö. Det vanligaste träslaget i våra fönster – furu – måste impregneras för att bli motståndskraftigt mot röta. Vi använder inget regnskogsvirke till våra produkter. Certifikatnr: 5614M

Iso9001

ISO 9001

NorDan AB är certifierade enligt ISO 9001. Organisationens ledningssystem uppfyller kraven för standarden och anlitar regelbundet en extern oberoende part för att göra revision och kontroll. Certifikatnr: 5614

NTRB

NTR B

Produkterna är vakuumimpregnerade enligt genomträngningsklass NP3 i NS-EN 351-1 (Trä och träbaserade produkters hållbarhet – Massivt trä är behandlat med rötskyddsmedel – Del 1: Klassificering av medlets inträngning). Impregneringen skyddar mot röta. Dessutom blir virket mer formstabilt genom att det inte slår sig. Vi följer också de krav som VOC ställer, med hänsyn till utsläpp i luft, jord och vatten.

NSEN

NS-EN ISO 9001

NorDan var 1991 det första företag i sin bransch som blev certifierat enligt ISO 9001. Detta är ett viktigt verktyg för att säkerställa att vi lever upp till våra kvalitetsmål. Standarden är världens mest erkända för kvalitetsstyrning. Detta försäkrar att vi lever upp till avtalad kvalitet utifrån våra, NDVK:s och kundernas krav.

PEFC

PEFC

NorDan AS innehar det internationellt välkända PEFC certifikatet (the Programme for the Endorsement of Forest Certification). Det betyder att vi har spårbarhetscertifiering som är dokumenterad längs hela kedjan från stubbe till användare och att råmaterialet i produkterna har sin bas i ett hållbart skogsbruk. www.pefcnorge.org

P markt

P-märkning

P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP och för vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras. www.sp.se

SBD logo

Secured by Design

Produkter med det här märket är testade efter mycket stränga säkerhets- och kvalitetskrav från Assosiation of Chief Police Officers i UK (ACPO), och är särskilt motståndskraftiga när det gäller inbrott. Utvalda NorDan standard produkter innehar certifikat med den här märkningen. www.securedbydesign.com

Svaneno

Svanen

Vår energianvändning påverkar klimatet. En svanenmärkt produkt är producerad med minst möjliga energi, och lägre utsläpp av växthusgaser. Det ställs krav på bland annat råvara, utvinning, produktion, energieffektivitet, kemikaliebelastning, miljövänlig behandling och möjlighet till återvinning. www.ecolabel.no

Sundahus logo

SundaHus

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. www.sundahus.se/