Alltid ledande inom miljö

Publicerat den 10/30/2020

#ecoDigital ready
Ledande miljö

Från superisolerande fönster till kompletta passiva lösningar – NorDan kan se tillbaka på en lång tradition med stora miljöinsatser genom våra produkter.

Miljöperspektivet har för länge sedan blivit en naturlig del av alla NorDan-produkter, och NorDan har länge varit en av de främsta drivkrafterna för att kunderna ska välja just de mest miljövänliga fönsterna och dörrarna.

Det superisolerade fönstret

Ett miljövänligt fönster är ett fönster som minskar energiförbrukningen i den byggnad där det monteras. Det var också den utmaning NorDan accepterade i samband med en tävling utlystes av de svenska myndigheterna i början av 1990-talet: Vem kunde erbjuda det mest energieffektiva fönstret? En vidareutveckling av ett kopplat säkerhetsfönster blev svaret, och NorDan vann tävlingen om det “Superisolerande fönstret” 1992. Det nya fönstret var inte bara viktigt för att skapa uppmärksamhet. Det bidrog också till att miljö blev en viktig del i all efterföljande produktutveckling, som vid lanseringen av NTech-produkter med energiprestanda anpassad efter Passiv-standarden år 2006.

Miljö, klimat och hållbarhet

Genom åren har miljöfokuset utvecklats till en större bild. Genom begreppet hållbarhet ingår våra miljövänliga fönster och dörrar i ett större sammanhang, med hänsyn till både klimatet och våra produkters hela livscykel, från de råvaror vi använder i produktionen, och hela vägen in i stora och små byggnader i Europa.

ecoDigital Ready

Historien om det superisolerade fönstret lärde oss att nytänkande är viktigt för att skapa miljövänliga produkter. Med ecoDigital ready har NorDan kopplat ihop digitalisering och hållbarhet i en strategi som täcker de produkter vi producerar, hur vi arbetar och hur vi kan göra valet av fönster och dörrar enklare, effektivare och mer hållbart för våra kunder.