Åsa Rönnbäck ny styrelseledamot i NorDan AB

Publicerat den 8/18/2021

#Gruppen
Asa Ronnbeck full

För att ytterligare stärka satsningen på Hållbarhet har NorDan AB valt att engagera Åsa Rönnbäck i bolagsstyrelsen.

Åsa har en unik kompetens inom Hållbarhets och Kvalitetsutveckling. Hon är företagskonsult, partner i Förbättringsakademin och har tidigare jobbat på SIQ. Styrelseordförande Tore Rasmussen välkomnar Åsa Rönnbäck till styrelsen i NorDan AB och hela styrelsen ser mycket fram emot samarbetet. VD Dag Kroslid uttalar att ledningsgruppen i NorDan AB tycker det är mycket fint att styrelsen så tydligt fokuserar på Hållbarhet och Kvalitetsutveckling och att man markerar detta genom att engagera Åsa Rönnbäck.

”Jag är mycket hedrad och glad att få ingå i styrelsen i NorDan AB, ett företag som redan är framgångsrikt inom kvalitetsutveckling, ständiga förbättringar och hållbarhet. NorDan AB utmärker sig som en innovativ aktör inom områden som digitalisering och hållbarhet. Det ska bli mycket spännande att få vara med i den fortsatta utvecklingen av företaget, säger Åsa Rönnbäck.”