Bidrag som betyder något till dem som behöver det mest

Publicerat den 3/23/2023

#CSR
Safe Back to School sept 2022 copy

Trots pågående krig och konflikter är det covid-19 som orsakat den största, globala utbildningskrisen i vår tid. Som hållbarhetspartner till Rädda Barnen har NorDan varit med och bidragit till att nästan en halv miljon barn i olika länder fått hjälp. NorDan har varit hållbarhetspartner till Rädda Barnen sedan 2021, och ända sedan starten har huvudmålet varit att stödja barns rätt till utbildning, oavsett nationalitet och status.

Safe Back to School

Genom det internationella programmet "Safe Back to School" arbetar organisationen oförtröttligt med att möjliggöra utbildning och stödja barn i områden där skolor har stängts på grund av pandemin.

– Covid-19-pandemin är den största, globala utbildningskrisen i vår tid. Den kan dramatiskt förändra framtiden för flera hundra miljoner pojkar och flickor som går miste om livsviktig utbildning på grund av stängda skolor. 690 miljoner barn har fortfarande ingen skolgång. Om de inte får hjälp att återgå till skolan riskerar de att aldrig uppnå sin potential, står det i en färsk projektrapport.

Stöd till tonårsmödrar

En bieffekt av att skolor stängts ner under pandemin har varit att antalet tonårsgraviditeter ökat. Just det hände i Uganda där 16-åriga Nancy blev gravid under nedstängningen. Efter att ha fött en frisk dotter kände sig Nancy ändå nedstämd eftersom hon inte hade något hopp om att kunna återgå till skolan för att fullfölja sin dröm om utbildning.

– Nancys hopp väcktes igen när Rädda Barnen lanserade "Safe Back to School"-kampanjen riktad till alla barn i lokalsamhället, även de som hade blivit mammor. När Nancy berättade om sin situation för Rädda Barnens personal sattes nödvändiga psykosociala åtgärder in, och föräldrarna uppmuntrades stödja Nancy så att hon kunde gå i skolan igen. Som en av 288 unga mödrar är Nancy tacksam för den hjälp hon fått.
– Personalen stärkte mig och fick mig att fokusera mer på min utbildning, säger Nancy.