Den internationella konferensen för hållbar utveckling

Publicerat den 6/7/2021

#Gruppen
Dag

NorDan Sveriges, representerad vid VD Dag Kroslid skall i september presentera företagets framgångsrika arbete inom hållbarhet på the International Conference on Sustainable Development, ICSD2021. Här kommer Kroslid berätta hur NorDan AB i 2018 lanserade en helhetlig företagsstrategi med fokus på hållbarhet, baserat på FN:s hållbarhetsmål och SIQ Managementmodell.

Istället för långsiktiga mål, valde NorDan att fokusera på sju av de 17 hållbarhetsmålen och genomföra en rad förbättringsprojekt och innovationer inom dessa områden för att bli bättre på ekologisk och social hållbarhet. Kroslid uttalar att: ”Det är ett stort erkännande av NorDan AB:s hållbarhetsarbete att delta på en så prestigefylld internationell hållbarhetskonferens. FN:s hållbarhetsmål utmanar och förändrar verksamheter till att bli tydligt bättre och fokusera på hållbarhet, och jag skulle villa uppmana flera företag inom Skandinavisk byggbransch att använda dem. I tillägg har SIQ Managementmodell varit ett utmärkt ramverk och kompass i vårt arbete. Titeln på presentationen är: "How NorDan AB applies the UN SDGs in a pragmatic way and contributes to a more sustainable Scandinavian building industry".