Den perfekta interaktionen som definierar NorDans verksamhet

Publicerat den 9/25/2020

#Gruppen
Pussel

I NorDan definierar vi ofta vårt tillvägagångssätt med frasen 'Perfekt Samspel'. Det är viktigt att vi håller oss till våra kärnvärden för att kunna förstå vad frasen betyder för oss, våra produkter och hur vi interagerar med våra kunder.

När någon välkomnas in i NorDan-familjen finns det en fras som alla snabbt får lära sig är kärnan i vår verksamhet – Perfekt Samspel. Det första steget i att förstå vad vi menar med "Perfekt Samspel" är att förstå människorna bakom varumärket, som lever efter denna fras varje dag.

Perfektionen i våra medarbetare

Vi har en individfokuserad människosyn där vi, trots vår storlek, samarbetar och upprätthåller dynamiken i familjeföretaget. Våra medarbetares utveckling står i centrum och uppmuntrar till lateral, intern tillväxt i hela NorDan-familjen. Detta bidrar till främjad expertis vilken samlats in under många år inom organisationen, och i sin tur leder till ett team med stor erfarenhet.

Perfekt Samspel: Team som interagerar bra tillsammans och med medlemmar växer i sin erfarenhet genom alla nivåer i organisationen.

Perfektionen i vår process

I och med att hållbarhet är en viktigare fråga än någonsin har vi under den senaste tiden lagt in hållbarhetsaspekten som en viktig hörnsten i vår verksamhet. Att ha en vertikal integrerad tillverkning innebär att vi fokuserar på hållbarhet och sänker vår miljöpåverkan – från varje nyplanterat träd till varje installerat fönster. Varje steg i livscykeln för en NorDan-produkt utförs med ett miljövänligt, energieffektivt tillvägagångssätt. Detta ingår som en del av vår Digitaliserings & Hållbarhetsstrategi ecoDigital ready™.

Perfekt samspel: Respektfull och hållbar interaktion med klimatet genom integrerad tillverkning som säkerställer att vi kontrollerar våra produkter i varje steg i deras livscykel.

Perfektionen i våra produkter

Designen på NorDans fönster och dörrar påverkas av behovet av smart interaktion mellan användaren och deras miljö. Våra produkter har flerfunktionsdesign som möjliggör flexibilitet i hur de installeras, rengörs, underhålls och används dagligen. NorDans produkter möjliggör maximalt utnyttjande av ljus, utrymme och frisk luft genom dess koppling mellan interiör och exteriör, och den karakteristiska skandinaviska designen.

Perfekt Samspel: Smart och funktionell interaktion mellan användare och produkt, och mellan interiör och exteriör.

Interaktion på varje nivå

Genom att sammanföra var och en av dessa delar av verksamheten fungerar principen ”perfekt samspel” för interaktion mellan människor, processer och produkter. Utan våra medarbetare som vägleder principen skulle våra processer aldrig förnyas. Utan omsorg, effektivitet och hänsyn till produktionen av våra produkter skulle det inte ge samma koppling mellan slutanvändaren och dess miljö. Utan kärnprocesser och viss standard på plats skulle vi inte kunna ge samma uppmärksamhet, kommunikation och support till våra kunder.

Perfekt Samspel: Varje del av verksamheten är ansluten och integrerad av samma värderingar och standarder.

Värderingar värda att sträva efter

Som ett team känner vi till de utmaningar vi kan ställas inför för att nå standarderna för ”perfekt samspel”. Vi kan kontinuerligt driva oss själva att förbättra processer och praxis för oss själva såväl som varumärket NorDan men framför allt våra kunder.

Denna positiva attityd och utmanande miljö kommer från ägarna, styrelseledamöterna och cheferna och deras önskan att fortsätta framåt i en konkurrenskraftig bransch. Attityden sprider sig naturligt genom organisationen till hur kollegor samarbetar med varandra, hur vi interagerar med kunder och hur kunder använder våra produkter.

Med denna strategi i åtanke har NorDan mött och övervunnit många utmaningar som en snabb växande verksamhet. I nära samarbete med våra andra NorDan-kollegor i hela Europa och resten av världen, strävar vårt team ständigt efter att tänka kreativt, förbättra våra processer och anta de starka värden som gör att vi kan uppnå det ”Perfekta Samspelet” vi önskar.