Digitalisering och miljö i samspel

Publicerat den 10/22/2021

#ecoDigital ready
Miljö Digitalisering

Att tänka ”grönt” är viktigt idag. I en värld i ständig förändring präglad av hårdare konkurrens och fler valmöjligheter har det blivit ännu viktigare att ha fokus på miljön. På NorDan har vi ständigt miljön på dagordningen. Vi har faktiskt fastställt i vår vision att vi skall vara ledande inom utveckling, marknadsföring, produktion och leverans av miljövänliga och trygga fönster och dörrar med tillbehör. Då är det inte konstigt att vi tar miljön på allvar och handlar därefter.

Det material som ligger till grund för större delen av NorDans produktion är trä. Trä är ett naturligt och miljövänligt byggmaterial, och vid korrekt användning är trä också ett bärkraftigt material. Skogen skall skötas så att alla värden och kvaliteter bevaras. Råvarorna skall bearbetas utan onödig användning av energi och kemikalier. Materialet används länge och med omtanke. När det har tjänat sitt ursprungliga syfte återvinns det. Materialen vi köper har en hög andel kärnträ som tillsammans med vakuumimpregnering och ytbehandling ger det bästa motståndet mot svamp och röta.

NorDan lägger ned ett omfattande arbete med forskning och utveckling av miljövänlig fönster- och dörrteknologi. Produktutveckling är en central del av den ansvarsfulla hållning NorDan bygger på. Som en av Skandinaviens ledande fönster- och dörrproducenter har vi både möjlighet till, och förväntningar på, att föra branschen vidare framåt. Vi försöker spara på både miljön och plånboken genom att sträva efter produkter med betydligt lägre klimatpåverkan. Efter 90 år sitter det i ryggmärgen hos NorDan att ständigt göra produkter och produktionsmetoder bättre. NorDan vill alltid tillverka de bästa produkterna, då räcker det inte att bara uppfylla de lägsta kraven.

ecoDigital Ready

Vårt miljöarbete utgör en stor del i NorDans program ecoDigital Ready. Framför allt tar initiativet ecoDigital Ready avstamp i mantrat ”tänk nytt”. Den globala byggindustrin utvecklas snabbt. Ökande krav på miljömedvetna produkter, processer och attityder löses bäst tillsammans med de möjligheter som ligger i strategisk digitalisering. Inom NorDan-gruppen sammanfattas detta i digitaliseringsstrategin ecoDigital Ready. Genom dussintals processer förbättras produkter, tjänster, produktion och processer kontinuerligt för att inte bara uppfylla kraven och förväntningarna hos kunder och partners, utan också för att kunna ligga i framkant och visa vägen i en ofta traditionell byggbransch.
Digitalisering är dock inget nytt begrepp på NorDan. Tvärtom har det under ett antal år funnits individuella element som har gått igenom en digitaliseringsprocess. Genom att kombinera digitaliseringen av NorDan i ecoDigital Ready med vårt miljömässiga tillvägagångssätt blir resultatet mycket större än summan av delarna. Innehållet i ecoDigital Ready kommer att gynna kunder, produkter, leverantörer och omvärlden. På detta sätt kommer NorDan att leda vägen mot en fullt digitaliserad och mycket mer miljömedveten framtid.