En digital strategi för projektmarknaden

Publicerat den 5/17/2019

#ecoDigital ready
Kvinna

Mycket har hänt sedan NorDan tillsammans med NCC och Sweco genomförde sin första helt digitala upphandling. Vi har utökat vårt produktutbud med både nya digitala modeller och helt nya fysiska produkter.

Samtidigt som vi utvecklar våra tjänster och samarbeten med byggbranschen, stärker vi ständigt organisationen för att möta framtidens utmaningar. Ett exempel är vår, sedan ett år tillbaka, helt nya Digitaliseringsavdelning som bistår NorDans säljkår och kunder för att nå framgång i digital utveckling och digitala upphandlingar.

Vi ser nu att Byggbranschen är mogen för ytterligare digitalisering. Begreppet digitalisering är ju inget nytt men efterfrågan på det ökar nu i branschen. Vi tar reda på vad kunden behöver och ser till att göra det tillgängligt. Vårt uppdrag bygger på att skapa ett samspel med kunden så att vi tillsammans kan bryta ny digital mark. Det är viktigt att vi jobbar nära så att vi för varje ny digital upphandling kan utveckla och finjustera processen, säger Fredrik Tveter, Teamledare för avdelningen.

Det är just vår digitala medvetenhet i samspel med vårt breda produktutbud som gör oss till en mycket intressant leverantör när det kommer till nya upphandlingar vilket vi är otroligt tacksamma över. Vi erbjuder idag sex unika produktserier och ser oss som en helhetsleverantör av fönster och dörrar oavsett projektens utformning och ändamål. Målet är att alla produkter skall kunna knytas till vår egenutvecklade standard ”ecoDigital ready”. För att en produkt skall kunna tilldelas ”ecoDigital ready”-märket, skall de bland annat omfattas av fullständiga BIM-objekt och miljödeklarationer, samt möjliggöra trygga digitala upphandlingar – medan den marknadsledande kvaliteten naturligtvis behålls.

Lokala kontor i hela Sverige

Även om NorDan satsar på digital teknik vet vi att digitaliseringen bara är en del av helheten. Vi förstår vikten av att finnas tillgängliga i alla faser av ett projekt. Våra kontor finns över hela Sverige och där erbjuder vi vägledning, support och rådgivning till en mängd olika projekt, stora som små.