Ett bättre hem – med innovativa och miljövänliga fönster och dörrar

Publicerat den 4/12/2019

#ecoDigital ready
Battrehem

Som en av byggbranschens mest innovations- och utvecklingsbenägna aktörer erbjuder NorDan moderna och miljövänliga fönster- och dörrprodukter. Med NorDan kan du vara säker på att du får rätt funktioner och ett mer miljövänligt hem.
– Vi har utvecklat och digitaliserat våra traditionella fönster och dörrar för att matcha den moderna staden, säger Dag Kroslid, VD på NorDan AB.

Bra lösningar handlar ofta om mer än bara en specifik produkt. Känslan av kvalitet är result­ atet av innovation, tester och många andra faktorer som tillsammans skapar fönstret eller dörren som levereras. Därför erbjuder NorDan ett komplett utbud av fönster och dörrar som inte bara fungerar bra, de är även tillverkade med hänsyn till livskvalitet, energibesparing och miljö.

Endast fönster och dörrar kan inte garan­ tera en bra livskvalitet, men kan bidra till det. Därför jobbar vi hårt för att skapa lättanvända produkter med bra miljö och ljudegenskaper och med en lång livslängd, säger Dag Kroslid.

NorDan är en professionell och ledande samar­ betspartner för byggbranschen. Med markna­ dens bredaste produktutbud inom fönster och dörrar visar de vägen i byggnadsindustrin, och bidrar till utvecklingen inom digitalisering, håll­ barhet och innovation.

Vi upplever en stor tillväxt och framgång på den svenska marknaden och erbjuder fönster och dörrar i olika material för att möta behoven som finns i olika bygg och renoveringsprojekt, säger Dag Kroslid.

I samklang med omgivningen

Tekniken får allt mer uppmärksamhet och under senare år även en allt större roll i våra hem. Men tekniken handlar om mer än att kunna styra allt från en mobiltelefon.

Det kanske mest intressanta är de möjlighe­ ter hemmet har att styra sig själv, även när ingen är hemma. Till exempel kan solavskärmning aktiveras när solen träffar fasaden och automa­ tiskt avaktiveras om det skulle börja regna. På så vis sparas kostnader och fönster och dörrar kan bidra till att huset blir mer energieffektivt, säger Andreas Långström, produktutvecklingschef på NorDan.

ecoDigital Ready

NorDan har under de senaste åren lanserat flera innovativa nyheter och företaget har kommit långt i att göra produkter och processer ”ecoDi­ gital Ready”. Benämningen ”ecoDigital Ready” har NorDan fått varumärkesskyddat och inne­ bär att företaget har produkter och processer som är redo för marknadens ständigt ökande krav på miljö och digitalisering.

Byggbranschen står för nästan 40 procent av de globala utsläppen från växthusgaser och byggnader med dålig isolering som använder onödigt mycket energi. Som fönster och dörrtill­ verkare kan vi inte hantera det ensamma, men det är viktigt för oss att erbjuda energieffektiva produkter med hänsyn till miljö och hållbarhet. Dessutom är det nära förknippat med digitalise­ ringen, vilket är viktigt för att göra information och dokumentation om produkter lättillgäng­ liga för alla som behöver den, säger Dag Kroslid, VD på NorDan AB.

NorDan jobbar tätt tillsammans med arkitekter, byggbolag och BIMobject med utveckling och tillämpning av digitala modeller. De har även köpt in en stor 3D­skrivare som används för att producera dörrar och fönster i full storlek, i nya spännande material inklusive biokomposit.
NorDan ligger i framkant av utvecklingen inom digitalisering och miljödokumentation kring sina produkter och tjänster. Företaget är även stolt vinnare av priset ”Årets Leanbyggare 2019”.