Fasaden i fokus – på nya vård- och omsorgsboendet Kvarnvalsen

Publicerat den 9/12/2022

#Projekt
ABY 2022 4 nordan

Längs med Rinkeby Allé i centrala Rinkeby står ett Rinkeby vård- och omsorgsboende klart för planerad inflyttning under 2022. Boendet har 90 platser med demens-inriktning och somatisk inriktning.

Husets entré vetter mot Rinkeby allé som är huvudstråket i området. I gatuhörnet finns lokaler med större fönsterpartier. Fasaden mot gatan består av tegel, som ger ett stadsmässigt intryck, medan fasaden mot gården i stället består av trä, vilket ger en mjukare och mer privat känsla. Vård- och omsorgsboendet har ritats av Winroth Arkitekter och angränsar till en förskola. Husets insida riktar sig mot förskolans gård, vilket gör det möjligt för de äldre att titta ut på förskolebarnen när de leker.

Artikel: Aktuella Byggen
Text: Annika Wihlborg
Illustration: Winroth Arkitekter