Fem års framgångsrikt samarbete blir nu åtta år!

Publicerat den 4/1/2020

#Projekt
Ncc

Det är mycket glädjande att vi på NorDan AB kan informera om att NCC Sverige AB har valt att fortsätta samarbetet med NorDan AB för leveranser av fönster och fönsterdörrar till NCC:s alla byggprojekt i Sverige för perioden april 2020 och till mars 2023. NCC började det täta samarbetet med NorDan i Sverige redan 2015 och NCC är idag bland de största kunderna till NorDan AB.

VD och Marknadschef i NorDan AB, Dag Kroslid, betonar att samarbetet med NCC är unikt och mycket viktigt för företaget. Det är ett strategiskt samarbete, eftersom NorDan är huvudleverantör till NCC som är ett av de topp 3 rikstäckande entreprenörsbolagen i Sverige. Samarbetet har fått uppmärksamhet i byggbranschen och har även studerats av ett forskarprojekt vid Chalmers Tekniska Högskola. NorDan AB är mycket nöjda med att nå fram i tuff konkurrens och säkra ett nytt ramavtal. NCC har över tid inspirerat NorDan till förbättringar, bla inom digitalisering och hållbarhet. Samarbetet är ”Perfekt samspel” i praktiken, enligt Kroslid.

Charlotte Wikner, inköpsansvarig hos NCC, säger att NCC är mycket nöjda med resultatet av upphandlingen som gjorts tillsammans med ett stort referensteam inom företaget, där allt från specialister till platsledning deltagit. För NCC är det viktigt att säkerställa att vår verksamhets krav blir uppfyllda, inte bara leverans och pris utan även stöd och utveckling inom hållbarhet, digitalisering, eftermarknad mm. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med NorDan som ger oss båda möjligheter till förbättring och ytterligare utveckling!