Genomförande och partnerskap

Publicerat den 5/21/2021

#ecoDigital ready
Eco

NorDan Sverige har en tydlig formulerad strategi för hållbarhet och digitalisering, med namnet ecoDigital ready. I företagets arbete med hållbar utveckling har man fokusområdena lokala värden, fokus på människa, resurseffektivisering samt genomförande och partnerskap.

Fokusområdet genomförande och partnerskap utgår från mål 17 i de globala målen och handlar om att vi arbetar i aktiva partnerskap med andra inom byggbranschen, samt industrinätverk och högskolor. Detta är en av hemligheterna bakom våra många genomförda och framgångsrika hållbarhetsprojekt, säger Jörgen Olsson, Kvalitets- och hållbarhetschef på NorDan AB.

Mål 17 är satt både som målsättning för och som metod i hållbarhetsarbetet. De fyra fokusområden innebär att NorDan har ett tydligt fokus på samarbete och partnerskap med andra intressenter för att nå en cirkulär ekonomi och att bidra till en mer hållbar byggbransch.