Jönköpings Stadsbyggnadspris 2020 gick till Länssjukhuset Ryhov

Publicerat den 2/19/2021

#Projekt
Stadsbyggnadspris

Vi på NorDan är stolta över att fått leverera våra kvalitetsprodukter till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. I de två nya huskropparna, hus D1-D2, har verksamheterna börjat flytta in. Tillsammans med NCC och Region Jönköpings län har Liljewall tagit fram bygglov samt system- till relationshandling av tillbyggnaden som nu prisas dubbelt upp.

Sedan det första spadtaget den 7 december 2017 har byggföretaget NCC tillsammans med Liljewall, Regionfastigheter och en rad andra inblandade byggt upp de två nya huskroppar som i sig är den första etappen av en ny översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov. Här finns fyra toppmoderna vårdavdelningar samt flertalet mottagningar för bland annat dialys och mammografi. Nu har tillbyggnaden tilldelats Jönköpings kommuns stadsbyggnadspris och även vunnit pris i kategorin god livsmiljö. Juryns motivering lyder på följande sätt:

”Ryhov får en ny årsring i samspel med ursprunget men med en egen tydlig karaktär. En stor och komplex vårdbyggnad skickligt programmerad och gestaltad med många arkitektoniska kvalitéer såväl ute som inne. Interiören organiseras som en inre stadsplan. Med tydliga ”gaturum”, platser och axlar blir det lätt att både orientera sig och mötas. Sjukhuskorridoren med sina inte alltid så positiva konnotationer får här istället bli huvudnumret och placeras i fasad med helglasade burspråk som lyfter in parkmiljön och ljuset i byggnaden och ger exteriören ett starkt fasaduttryck. En ambitiös landskapsgestaltning med flera olika teman ger också en extra dimension runt byggnaderna och från de ljusa vårdrummen ges utblickar över de inre går-darna. Två nya skarpa gavelsiluetter bygger vidare på Ryhovs idé om Vätterns vågor. Sammantaget bildar denna gedigna tegelbyggnad ramverket till en före-bildligt gestaltad livsmiljö.”

Byggnaden är utformad för att inge trygghet. I nära samarbete med vårdpersonalen är vårdmiljöerna utarbetade för att underlätta personalens dagliga arbete och skapa bästa förutsättningar för patienterna. Den genomarbetade vårdmiljön kombineras med lekfulla element i både fasad och interiör för att skapa läkande och energigivande omgivningar.

Fasaden livas upp med böljande tak och fönster-sättning, och de utskjutande ”glasboxarna” ger fasaden en egen karaktär, släpper in ljus och skapar fina utblic-kar mot grönskan. De invändiga kulörerna och mate-rialen har valts för att skapa en levande och mänsklig miljö. Kulörerna underlättar samtidigt orientering genom huset, varje våningsplan har sitt eget kulörtema.

Den nya utbyggnaden har även fått en centralt belägen småländsk tallskog. Med utgångspunkt i SLU:s senaste forskning om utemiljöns betydelse för både patienternas och personalens hälsa och välbefinnande har man försökt att få med så många miljökvaliteter som möjligt; tydliga årstidsväxlingar, naturmaterial, porlande vatten och platser för både stillhet och sociala möten.

Pristagaren tillkännagavs vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde som livesändes torsdag 21 januari 2021. Brf Postkvarnsdammen, ombyggnadsprojektet AhlströmMunksjö och Länssjukhuset Ryhov var de tre finalisterna ur vilken Länssjukhuset i Ryhov gick segrande. Förutom äran är priset en plakett att fästa på byggnaden.

–Har det varit mycket att göra, intensivt, långa dagar och otroligt många ritningar? Svaret är ja. Har det varit berikande, kul, inspirerande och en laganda? Då är svaret också ja. Ensam är inte stark. Det är tillsammans som det blir nivåer bättre. Inte minst samarbetet med vårdpersonalen, sa en rörd Johan Brendelökken, projekts uppdragsansvarig från Liljewall, som fanns på plats och mottog priset. Stadsbyggnadspriset har delats ut årligen sedan 1994. Priset är till för att främja god byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun. God livsmiljö ämnar byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt till exempel god tillgänglighet. De två andra som var nominerade i kategorin god livsmiljö var utbyggnad av kedjehus i Hovs-lätt och Posses park i Rosenlund.

Projektet har genomförts i partnering mellan NCC och Region Jönköpings län. Liljewall har tagit fram bygglov samt system- till relationshandling av tillbyggnaden och det anslutande landskapet. White har varit förstudiearkitekt i projektet

Objekt: Länssjukhuset Ryhov, hus D1-D2 i Jönköping.
Byggherre: Region Jönköping
Totaltreprenör: NCC Sverige
Byggkostnad: 800-850 miljoner
Tidsram: Byggstart dec 2017, beräknas stå klart början 2021
Arkitekt: Liljewall

Artikel: Aktuella byggen
Text: Aktuella byggen
Arkitekt: Liljewall

Ryhov 001