Kajplats Kvarnholmen -ett vattennära kvarter med påkostade gårdar och takterrasser

Publicerat den 12/4/2020

#Projekt
Kvarnholmen 02

Vi på NorDan är stolta över att fått leverera våra kvalitetsprodukter till Kajplats Kvarnholmen som är det sista och avslutande kvarteret på Kvarnholmen. Kvarteret består av fem hus. De har utformats som fem torn med en gemensam bas och lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett och fem rum och kök. Eftersom kvarteret ligger i souterräng mot en bergsvägg består husen av mellan åtta och tolv våningsplan. Även när det kommer till materialvalen har arkitektbyrån Brunnberg & Forshed valt att återknyta till Kvarnholmens rika industriella arv med fasader i cortenstål och tegel.

Fyra gårdar med olika inriktningar

De boende får tillgång till inte mindre än fyra gemen-samma gårdar mellan husen. Varje gård får sin unika gestaltning och prägel. En gård har exempelvis inspi-rerats av Kvarn holmens industrihistoria, medan en annan gård har utformats för lek och en tredje är inrik-tad på trädgård. De boende får även tillgång till fyra gemensamma takterrasser. Det är JM som är såväl byggherre som byggentreprenör i Kajplats Kvarnhol-men. En faktor som utmärker kvarteret är att det byggs på en smal och brant tomt, vilket också är anledningen till att arkitekterna valt att rita souterränghus. På kvar-terets entréplan finns lokaler för butiker, restauranger och annan service. Första spadtaget till Kajplats Kvar-nolmen togs i mars 2018 och inflyttningen i de fem husen sker etappvis mellan september 2020 och maj 2021.

Objekt: Kajplats Kvarnholmen, nybyggnad av flerbo-stadshus på Kvarnholmen, Nacka
Byggherre: JM
Byggentreprenör: JM
Omfattning: 223 lägenheter
Byggkostnad: 500 miljoner kronor
Tidsram: Byggstart mars 2018, beräknas stå klart februari 2021
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Artikel: Aktuella byggen
Text: Annika Wihlborg
Foto: John Hardwick
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Kvarnholmen 03
Kvarnholmen5